phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Архив медицински изделия и диетични храни

xls Приложение № 1 към договора - обеми МИ
Дата: 02.09.2021 (2 988,50KB)


pdf Покана до производители или търговци на едро с медицински изделия-публикувана на 02.09.2021
Дата: 02.09.2021 (1 375,29KB)


pdf Приложение № 1 - Спецификация - Болнична
Дата: 02.09.2021 (549,30KB)


pdf Приложение № 1 - Спецификация - Извънболнична
Дата: 02.09.2021 (346,18KB)


xlsx Приложение № 2 заявление
Дата: 02.09.2021 (17,33KB)


doc Приложение № 2 към договора - одобрени отхвърлени от заплащане МИ
Дата: 02.09.2021 (47,00KB)


xlsx Приложение № 2A заявление
Дата: 02.09.2021 (17,13KB)


xls Приложение № 4 Образец Ценово предложение
Дата: 02.09.2021 (50,50KB)


xls Приложение № 5 Образец Декларация фондове
Дата: 02.09.2021 (45,00KB)


doc Приложение № 7 Нов образец на Договор МИ 020921
Дата: 02.09.2021 (597,00KB)


xls Приложение № 6 Образец Декларация по чл. 30
Дата: 02.09.2021 (44,50KB)


doc Приложение № 7 Нов образец на Договор МИ
Дата: 02.09.2021 (598,00KB)


doc Приложение № 8 Декларация договор
Дата: 02.09.2021 (38,00KB)


doc Приложение № 9 по Раздел IIІ подт 2 от Поканата
Дата: 02.09.2021 (41,00KB)


doc Приложение № 9а по Раздел IIІ подт 2 от Поканата
Дата: 02.09.2021 (41,50KB)


doc Приложение № 10 по Раздел II подт 3 от Поканата
Дата: 02.09.2021 (41,00KB)


doc Приложение № 11 към Раздел I подт 4 от Поканата
Дата: 02.09.2021 (42,00KB)


xlsx Приложение № 12 - каталожни номера
Дата: 02.09.2021 (10,68KB)


pdf Спецификация с определени и групирани медицински изделия, утвърдена с решение РД-НС-04-79/12.07.2021г., публ. 16.07.2021г.
Дата: 16.07.2021 (4 285,71KB)


doc ПРИЛОЖЕНИЕ № 7-Нов образец на договор, 14.06.2021
Дата: 14.06.2021 (593,00KB)