Лечение в България и чужбина

Списък с лечебни заведения в страната и чужбина по чл.58, ал.1, т.1 буква. „е“ от Наредба № 2 от 27.03.2019 г.

Банкова сметка на Национална здравноосигурителна каса за набиране на средства от:

  1. Дарения в полза на дейности, свързани с лечението на деца, финансирани от бюджета на Министерство на здравеопазването;
  2. Приходи и глоби, наложени по Закона за закрила на детето в полза на дейности, свързани с лечението на деца, финансирани от бюджета на Министерство на здравеопазването.
Получател: Национална Здравноосигурителна Каса
Банка: БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
BIC код: BNBGBGSD
Код на БАЕ: BNBG9661
Сметка: BG46 BNBG 9661 3100 1100 01

Образци на договори и допълнителни споразумения с външни експерти с медицинско образование, включени в " Списък с външни експерти с медицинско образование по чл.14 ал,1 чл.28 ал,1 и ал.3 на Наредба №2 от 27.03.2019г. за медицинските и други услуги  по чл.82, ал.1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване,ползване и заплащане",  утвърден от управителя на НЗОК , за предоставяне на експертни писмени  становища, свързани с дейността на специализираните комисии по чл.13 ал.1 и чл.27 ал. 1 от Наредба № от 27.03.2019г. 

Свързани документи

Върни се в началото на страницата
Управление на вашата поверителност

За оптималната работа на интернет страницата, порталът на НЗОК и нашите партньори използваме технологии, за да съхраняваме и/или да имаме достъп до информация за устройството Ви – бисквитки или cookies. Приемайки тези технологии, Вие позволявате на НЗОК и на партньорите ни да обработваме лични данни на този сайт, като поведението Ви или уникални идентификатори за Вашето устройство. Несъгласието или отмяната на съгласие може да се отрази неблагоприятно върху някои характеристики или функции.

Кликнете долу, за да се съгласите с гореспоменатото или да направите конкретен избор, включително да упражните правото си на несъгласие с това компании да обработват лична информация, базирана на легитимен интерес, а не съгласие. Можете да промените избора си по всяко време, като кликнете върху „Настройки“ по-долу.

Използваме данните ви за:

  • Точни данни за географско позициониране и идентификация чрез сканиране на устройства
  • Персонализирани реклами и съдържание, измерване на реклами и съдържание, статистика за аудиторията и разработване на продукти
  • Строго необходими бисквитки
  • Функционални
  • Аналитични
  • Реклама
  • Бисквитки за функции, анализ, рекламни (не-IAB доставчици) и социални медии