Online консултации

Уважаеми посетители на рубриката „Online консултации“,
предназначението на услугата „Online консултации“ на електронната страница на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е да информира гражданите и договорните партньори на НЗОК по въпроси, свързани с осъществяването на медицинската и денталната помощ, заплащана от НЗОК. Рубриката предоставя консултации по важни въпроси, интересуващи голям брой хора.

За да се запази съществуването на тази полезна услуга, отговори ще получават единствено въпросите, свързани с дейността на НЗОК в рамките на нейните компетенции, вменени със закон.

Неадекватните въпроси (неточни, подвеждащи), както и тези, които съдържат нецензурни изрази, обиди и квалификации, уронващи достойнството на български институции, на изпълнители на медицинска помощ или на граждани, ще бъдат отхвърляни.

В съответствие с принципите за обработване на лични данни по Регламент (ЕС) 2016/679 събираме само минимално необходимите лични данни, за да отговорим на вашите запитвания и да осъществим връзка с вас: име и фамилия, населено място, телефон за обратна връзка и елeктронен адрес. Публикуваме в цялост запитването на всеки потребител на рубриката „Въпроси и отговори“, като посочваме инициалите на името и фамилията на потребителя с цел опазване на неговите лични данни.

В текста при задаването на въпроса не следва да посочвате лична информация като имена, ЕГН, адрес и др. Обръщаме внимание, че ако запитването съдържа лични данни на потребителя, ще се счита, че той е дал съгласието си за предоставяне на публичен достъп до тях.

НЗОК запазва правото си да не публикува въпроси, които съдържат информация и за трети лица, включително имена и адреси на практиките на договорни партньори на НЗОК: общопрактикуващи лекари, лекари специалисти, лечебни заведения за болнична помощ, аптеки. За подаване на сигнали и жалби с придружаваща документация използвайте електронния адрес: [email protected].

В рубриката „Онлайн консултации“ не се извършват справки по подадени от конкретни лица заявления за отпускане по протоколи на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани от НЗОК. Информация се предоставя  в  районната здравноосигурителна каса (РЗОК),  в която са подадени документите.

Справка по заявления за възстановяване на разходи, заявления за издаване/изискване на удостоверителни документи за страните от ЕС - виж рубрика „Контакти“.

Срокът за отговор на въпросите в рубриката е до 5 работни дни, като такъв може да се получи и в рамките на деня, когато се задава въпросът, но това не е задължително, предвид огромния брой постъпващи запитвания.  Отговорите не следват реда на подаването на въпросите, а се публикуват на страницата само в работни дни. Желателно е потребителите да ги търсят по датата, на която са отправили запитването си.

Въпроси, които се отнасят до дейността и правомощията на други институции от сферата на здравеопазването или на здравноосигурителната система в страната, следва да се отправят към отговорните институции по компетентност:

 • към Министерството на здравеопазването (МЗ) - по въпроси, свързани с нормативната уредба, с проблеми при оказването на спешна медицинска помощ, с реда за извършване на експертиза на работоспособността от органите на ЛКК, ТЕЛК/НЕЛК;
 • към Националната агенция за приходите (НАП) - по въпроси относно здравноосигурителния статус (какъв е редът за внасяне на здравноосигурителни вноски и в какъв размер са дължимите суми, вкл. за начина, по който могат да бъдат възстановени здравноосигурителните права);
 • към Националния осигурителен институт (НОИ) и към регионалните здравни инспекции (РЗИ) - по въпроси, свързани с реда за издаването на болнични листове и с изплащането на парични обезщетения за тях;
 • към Министерството на труда и социалната политика - по въпроси, свързани с правото на получаване на пенсии за инвалидност поради общо заболяване.
Върни се в началото на страницата
Управление на вашата поверителност

За оптималната работа на интернет страницата, порталът на НЗОК и нашите партньори използваме технологии, за да съхраняваме и/или да имаме достъп до информация за устройството Ви – бисквитки или cookies. Приемайки тези технологии, Вие позволявате на НЗОК и на партньорите ни да обработваме лични данни на този сайт, като поведението Ви или уникални идентификатори за Вашето устройство. Несъгласието или отмяната на съгласие може да се отрази неблагоприятно върху някои характеристики или функции.

Кликнете долу, за да се съгласите с гореспоменатото или да направите конкретен избор, включително да упражните правото си на несъгласие с това компании да обработват лична информация, базирана на легитимен интерес, а не съгласие. Можете да промените избора си по всяко време, като кликнете върху „Настройки“ по-долу.

Използваме данните ви за:

 • Точни данни за географско позициониране и идентификация чрез сканиране на устройства
 • Персонализирани реклами и съдържание, измерване на реклами и съдържание, статистика за аудиторията и разработване на продукти
 • Строго необходими бисквитки
 • Функционални
 • Аналитични
 • Реклама
 • Бисквитки за функции, анализ, рекламни (не-IAB доставчици) и социални медии