Уникален код за достъп (УКД)

УНИКАЛНИЯТ КОД ЗА ДОСТЪП (УКД) ВИ ПОЗВОЛЯВА:

 • Да проверите здравното си досие! При всяко установено несъответствие между написаното в досието и реално получената от Вас медицинска помощ сигнализирайте НЗОК/РЗОК!
 • Да упражните правото си да контролирате как се харчат парите от Вашите здравноосигурителни вноски.
 • Ако желаете да бъдете известени за всяко настъпило медицинско или дентално събитие (преглед при личния лекар или при зъболекар, както и за лечение в болница), включително и за децата Ви до 18-годишна възраст или за лицата, на които сте настойници, ще бъдете информирани чрез посочен от Вас имейл. За да имате достъп до електронното досие на Вашите деца, трябва Вие да сте родителят, направил избор на личен лекар за тях.
 • Достъпът до здравното досие можете да осъществите и чрез личен електронен подпис.

ОТКЪДЕ ДА ПОЛУЧИТЕ СВОЯ УКД:

 • Ако посетите която и да е районна здравноосигурителна каса, по какъвто и да е повод, в рамките на 3-5 мин. ще Ви бъде издаден УКД срещу документ за самоличност.

КАК ДА ВЛЕЗЕТЕ В ЗДРАВНОТО СИ ДОСИЕ:

За да влезете в здравното си досие през портала на НЗОК, направете тези стъпки:

  1. Влизате в страницата на е-услуга за граждани: Преглед на досие от здравноосигурените лица
  2. Избирате "Вход с уникален код за достъп" или "Вход с цифров сертификат" (личен електронен подпис);
  3. попълва се УКД и ЕГН, ЛНЧ или служебен номер от НАП - в малкия прозорец се попълват контролните думи;
  4. Вече можете да разгледате здравното си досие;
  5. в меню "Пациентска информация" са описани всички медицински и дентални дейности, отчетени и заплатени за Вас от НЗОК.
  6. Вдясно в прозореца можете да въведете ЕГН на детето, на което сте избрали личен лекар, за да прегледате дейностите, отчетени и заплатени от НЗОК за него.

За информация:
Тел. 02 9659 157; 02 9659 254

Сигнали за нередности се подават:
Писмено в районната здравноосигурителна каса или в НЗОК – 1407 София, ул. „Кричим“ №1

Върни се в началото на страницата
Управление на вашата поверителност

За оптималната работа на интернет страницата, порталът на НЗОК и нашите партньори използваме технологии, за да съхраняваме и/или да имаме достъп до информация за устройството Ви – бисквитки или cookies. Приемайки тези технологии, Вие позволявате на НЗОК и на партньорите ни да обработваме лични данни на този сайт, като поведението Ви или уникални идентификатори за Вашето устройство. Несъгласието или отмяната на съгласие може да се отрази неблагоприятно върху някои характеристики или функции.

Кликнете долу, за да се съгласите с гореспоменатото или да направите конкретен избор, включително да упражните правото си на несъгласие с това компании да обработват лична информация, базирана на легитимен интерес, а не съгласие. Можете да промените избора си по всяко време, като кликнете върху „Настройки“ по-долу.

Използваме данните ви за:

 • Точни данни за географско позициониране и идентификация чрез сканиране на устройства
 • Персонализирани реклами и съдържание, измерване на реклами и съдържание, статистика за аудиторията и разработване на продукти
 • Строго необходими бисквитки
 • Функционални
 • Аналитични
 • Реклама
 • Бисквитки за функции, анализ, рекламни (не-IAB доставчици) и социални медии