Новини

НЗОК и БФС постигнаха споразумение относно заплащането на аптеките

09/07/2024

След поредица от срещи, преминали в дух на диалогичност и разбирателство от двете страни, днес (09.07.2024 г.) Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Български фармацевтичен съюз (БФС) постигнаха съгласие по отношение на начина и размера на заплащането на дейността на аптеките по отпускането на лекарствени продукти.

Виж още

Становище на НЗОК във връзка с публикувания за обществено обсъждане проект на промени в Наредба № 4 от 2009 за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

03/07/2024

Промените в наредбата ограничават стимулирането на предписванията и отпусканията на различни лекарствени продукти на отделни електронни рецепти. По този начин се засилва финансовата дисциплина при усвояване на публичния ресурс. Промените в Наредбата дават и по-широки възможности на здравноосигурените лица при достъпа им до предписаните лекарствени продукти и осигуряват спазване на определената терапия без забавяне.

Виж още

Съобщение

19/06/2024

Във връзка с решение № РД-НС-04-65/12.06.2024 г. на Надзорния съвет, Националната здравноосигурителна каса стартира процедурата по договаряне на стойността на заплащане на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия и ремонтни дейности, предназначени за хора с увреждания, съгласно чл. 53 от Наредба № 7 от 31.03.2021 г.

Виж още

Националната здравноосигурителна каса презентира здравноосигурителната система в България пред Консулската асоциация в страната

12/06/2024

По покана на Асоциацията на консулите в България в сградата на Посолството на Румъния в София се проведе работна среща с представители на Националната здравноосигурителна каса и Министерството на здравеопазването.

Виж още

Отстранени са временните затруднения на аптеките

07/06/2024

На 07.06.2024 г. бяха установени временни затруднения на част от аптеките

Виж още

Стартира нова кампания на институцията "НЗОК ЗА ТЕБ!"

03/06/2024

От днес (03.06.2024 г.) Националната здравноосигурителна каса стартира кампания, озаглавена „НЗОК ЗА ТЕБ“.

Виж още

Интерактивно предоставяне на информация на сайта на НЗОК

17/05/2024

НЗОК, съвместно с екипите на Информационно обслужване, стартира нов процес за представяне на информация, свързана с дейността ѝ, озаглавена „Интерактивна карта на България с данни за договорени и извършени дейности по области“. Картата, която беше реализирана в изключително кратки срокове, е достъпна чрез уеб-портала на институцията и ще осигури по-лесен достъп до най-интересните за потребителите теми по нов интерактивен начин.

Виж още

Съобщение

16/05/2024

На вниманието на производителите на диетични храни за специални медицински цели

Виж още

НЗОК информира за дадените от нея становища за МБАЛ „Мама и аз“

03/05/2024

Във връзка с множество журналистически запитвания и големия обществен интерес, свързан със създаване на нова МБАЛ “Мама и аз”, Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) предоставя следната информация:

Виж още

Становище на НЗОК по повод установени проблеми при верификацията на отпуснати опаковки лекарствени продукти в периода 01-15 април 2024 г.

29/04/2024

Във връзка с възникнало напрежение от страна на договорни партньори на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), търговци на дребно с лекарствени продукти (аптеки), относно установени от НЗОК проблеми при верифицирането на отпуснатите за периода от 1 до 15 април 2024 г. лекарствени продукти, НЗОК информира за следното:

Виж още

Нова електронна услуга на НЗОК ще дава информация за здравноосигурителния статус на граждани, осигуряващи се в чужбина

23/04/2024

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) разработи електронна услуга, която договорните ѝ партньори биха могли да използват в случаите, когато предоставят медицински услуги на осигурените в други държави граждани. Те трябва да са регистрирани в системата на НЗОК с удостоверителен документ по правилата за координация на системите за социална сигурност (ПКССС). В резултат от изпълнението на справката договорните партньори на НЗОК получават информация относно наличието или не на права по реда на ПКССС. Новата услуга се достъпва на интернет страницата на НЗОК - https://reports.nhif.bg/R3/ с номер и дата на удостоверителния документ на лицето.

Виж още

Децата с редки заболявания ще продължат и след навършването на 18-годишна възраст да получават лекарствени продукти и диетични храни

19/04/2024

В бр. 35 на Държавен вестник е обнародван Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето (ДВ, бр. 35 от 19.04.2024 г.). С изменението на Закона е предвидена възможност лечението на редки заболявания с лекарствени продукти и диетични храни за специални медицински цели, започнало преди навършване на 18-годишна възраст, да продължи да се заплаща и след навършването на тази възраст (чл. 82, ал. 3, изречение второ думите „Лечението за“ се заменят с „Лечението на“ и след думата „заболявания“ се добавя „както и лечението на редки заболявания с лекарствени продукти и диетични храни за специални медицински цели“).

Виж още

НЗОК информира здравноосигурените във връзка с актуализация на Позитивния лекарствен списък

16/04/2024

В актуализацията на Приложение № 1 на Позитивния лекарствен списък (ПЛС), в сила от 02.04.2024 г., има настъпили промени в референтната стойност за дефинираната дневна доза

Виж още

НЗОК спазва стриктно законовата рамка по отношение на медицинските изделия за дълбока мозъчна стимулация

12/04/2024

Във връзка с излязла информация в медиите относно медицинските изделия от група/подгрупа/група по технически изисквания 18.2.1., 18.2.2., 18.3.1. и 18.3.2 - „Импланти за невростимулация“, които са преминали от списъка с медицински изделия, за които НЗОК заплаща 100 на сто, към списъка с медицински изделия, които НЗОК заплаща частично на лечебни заведения, и създаденото неудобство за пациентите от 01.01.2024 г., да доплащат за лечение с горецитираните групи медицински изделия, информираме следното:

Виж още

УВАЖАЕМИ ДОГОВОРНИ ПАРТНЬОРИ НА НЗОК,

07/04/2024

За мен е чест да Ви поздравя по повод Световния ден на здравето – 7 април, който в България отбелязваме и като професионален празник на всички медицински специалисти и на работещите в областта на здравеопазването.

Виж още

Спокойно премина първият ден, от който НЗОК заплаща с повишено ниво на реимбурсиране лекарствени продукти за сърдечносъдови заболявания

02/04/2024

Както Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) информира, от месец април т.г. финансовата институция заплаща с повишено ниво на реимбурсиране лекарствени продукти от над 50 международни непатентни наименования (INN), предназначени за лечение на сърдечносъдови заболявания.

Виж още

От 01.04.2024 г. НЗОК заплаща с повишено ниво на реимбурсиране лекарствени продукти за сърдечносъдови заболявания

01/04/2024

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) заплаща от месец април т.г. с повишено ниво на реимбурсиране лекарствени продукти от над 50 Международни непатентни наименования (INN), предназначени за лечение на сърдечносъдови заболявания. Това ще намали значително финансовото натоварване за пациентите с тези социално значими заболявания.

Виж още

Електронна услуга на НЗОК улеснява здравноосигурените да следят статуса на своите протоколи

29/03/2024

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) напомня, че здравноосигурените лица (ЗОЛ) могат да се възползват от предимствата, които им предоставя реализираната нова електронна услуга, с която се разширяват начините, по които да се проверява статусът на издадения им по електронен път „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“ (Е-протокол).

Виж още

На сайта на НЗОК е публикувана цялата необходима информация за помощни средства

28/03/2024

По повод репортаж на БТВ, излъчен в сутрешния блок на телевизията на 28.03.2024 г., който навежда твърдения за затруднен достъп на хората с увреждания до информацията, необходима им да подадат документи за получаване на помощни средства, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) информира обществеността за следното:

Виж още

ДО ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА УПОТРЕБА НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ, ЗАПЛАЩАНИ НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ НЗОК/ ТЕХНИТЕ УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

25/03/2024

Относно: сключване на договори за 2024 г. за отстъпки и/или за прилагане на Механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за 2024 г. за лекарствените продукти, заплащани напълно или частично със средства от бюджета на НЗОК

Виж още

НЗОК постави началото на активни дискусии по проблеми в здравеопазването

18/03/2024

По повод своята 25-а годишнина, която се навърши на 15 март, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) организира кръгла маса на тема „Минало, настояще и бъдеще на НЗОК“. Участие в нея взеха настоящи и предишни ръководители на институцията, членове на Комисията по здравеопазването в Народното събрание, представители на Министерството на здравеопазването, ректори на университети, финансисти, представители на ръководните органи на съсловните организации на лекарите, на лекарите по дентална медицина и на фармацевтите, както и ръководители на пациентски организации.

Виж още

Надзорният съвет на НЗОК одобри Проект за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г.

18/03/2024

На свое заседание Надзорният съвет на НЗОК одобри Проект за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели и на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (Наредба № 10).

Виж още

Над 600 хиляди пациенти ще получават лекарства за домашно лечение за сърдечно съдови заболявания с намалено доплащане

11/03/2024

След получени положителни становища на Министерство на финансите и на Министерство на здравеопазването Надзорният съвет на НЗОК приема да се въведе през 2024 г. повишаване нивото на заплащане на списък от лекарствени продукти за домашно лечение, обединени в 52 групи/международни непатентни наименования/, предназначени за лечение на хронични сърдечно съдови заболявания

Виж още

След оптимизация на системите на НЗОК, пациенти и договорни партньори са обслужвани по-бързо

27/02/2024

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), съвместно с „Информационно обслужване", извърши технологична оптимизация на наличните системи, което доведе до много по-качествено и бързо обслужване както на договорните партньори, така и на пациентите.

Виж още

Уведомление за възможни временни прекъсвания на достъпа до услугите, предоставяни от НЗОК и до система ПИС и ХАДИС

23/02/2024

Уведомяваме Ви, че поради актуализация на компоненти от информационните системи на НЗОК е възможно да има временни прекъсвания на достъпа до услугите, предоставяни от НЗОК и до системи ПИС и ХАДИС, в интервала от 18:00 часа на 23.02.2024 г. до 24:00 часа на 25.02.2024 г.

Виж още

НЗОК подписа с БЛС и БЗС Анексите към НРД за медицински дейности и НРД за дентални дейности

20/02/2024

Днес, 20 февруари 2024 г., Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК) подписа с Управителните съвети на Български лекарски съюз (БЛС) и Български зъболекарски съюз (БЗС) анексите към „Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2023 – 2025 г.“ (Анекс на НРД за МД 2023 г.-2025 г.) и „Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности за 2023 – 2025 г.“ (Анекс на НРД за ДД 2023 г.-2025 г.).

Виж още

НЗОК с незабавна реакция за лечението на деца с тежки диагнози

05/02/2024

Пълно съдействие бе оказано на 5-годишно дете, диагностицирано с тумор на малкия мозък, което се нуждае от скъпоструващо лечение в клиника в чужбина за протонна терапия, а сумата за това е непосилна за семейството. Детето ще бъде прието за лечение на 6.02.24 в клиника в Испания.

Виж още

НЗОК ще обжалва решението на Комисията за защита от дискриминация

02/02/2024

Във връзка с решението на Комисията за защита от дискриминация, че Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) дискриминира пациенти на възраст над 18 години, тъй като за тях не финансира лечение на пулпит или периодонтит, както прави при децата, уточняваме, че:

Виж още

НЗОК с нова електронна услуга, която улеснява здравноосигурените при проследяване на протоколите им

01/02/2024

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) реализира нова електронна услуга, с която се разширяват начините, по които здравноосигурените лица (ЗОЛ) могат да проверяват статуса на издадените им по електронен път „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“ (Е-протокол).

Виж още

СЪОБЩЕНИЕ

26/01/2024

На интернет-страницата на НЗОК, в рубрика „Медицински изделия и диетични храни“, подрубрика „Производители и вносители на медицински изделия“, раздел „Механизъм за медицински изделия и методика за прилагане“ са публикувани за обществено обсъждане със срок 5 дни проекти на „Механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, приложим за напълно платени медицински изделия, прилагани в условията на болничната медицинска помощ за 2024 г.“ и „Методика за прилагане на Механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, приложим за 2024 г. за медицинските изделия, заплащани напълно в условията на болничната медицинска помощ“.

Виж още

Здравноосигурените ще проследяват по електронен път статуса на протоколите си за лекарства

22/01/2024

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), съвместно с „Информационно обслужване“ АД, работи по реализацията на технологично решение, което да позволи здравноосигурените лица (ЗОЛ), които получават медикаменти, заплащани от НЗОК, да бъдат уведомявани за статуса на своите протоколи. Това ще стане възможно чрез разработване на функционалност на интернет страницата на НЗОК, където по зададени уникални параметри ще се получава информация за статуса на е-протоколите.

Виж още

ПОКАНА

18/01/2024

На вниманието на производителите на диетични храни за специални медицински цели или техните упълномощени представители

Виж още

СЪОБЩЕНИЕ

08/01/2024

В „Държавен вестник“, бр. 1 от 2.01.2024 г. са обнародвани нови Условия и ред за сключване на индивидуални договори за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК (Условия и ред).

Виж още

НЗОК с решение за мъжете, страдащи от злокачествени заболявания на млечната жлеза

02/01/2024

Заплащането на лекарствените продукти за тяхното лечение е в сила от 1 януари 2024 г.

Виж още

Новите функционалности на „еЗдраве“ ще засилят контрола на пациентите върху здравната система

25/10/2023

Управителят на НЗОК, Станимир Михайлов, присъства на презентирането на новите функционалности на приложението „еЗдравe", разработено от „Инфoрмaционно обслужване“ АД. Приложението бе представено днес в МЕУ.

Виж още

НЗОК определи реда за разглеждане на заявления за одобряване на заплащането на лекарствени продукти и диетични храни за лица с редки заболявания и след навършване на 18-годишна възраст

15/05/2024

След като през април 2024 г., пациентите с редки заболявания получиха възможността лечението им с лекарствени продукти и диетични храни за специални медицински цели, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, да продължи да се заплаща и след навършването на 18-годишна възраст, НЗОК определи реда, по който продуктите ще бъдат отпускани и заплащани.

Виж още

Становище на Националната здравноосигурителна каса по решение № 6 от 11 април 2024 г. на конституционния съд на Република България

10/05/2024

Решенията на Конституционния съд за конституционност на актове и законодателни текстове, за които са образувани дела са окончателни и задължителни за всички държавни органи, юридически лица и граждани, като актът или обявената в нормативна уредба норма за противоконституционен/а, не се прилага от деня на влизането на решението на съда в сила .

Виж още

НС на НЗОК актуализира изискванията за заболявания, при които се прилагат скъпоструващи лекарствени продукти

07/05/2024

На свое заседание Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК), прие решение, с което актуализира изискванията за диагнози, включени в Списъка на заболяванията на НЗОК, за лечението на които се изисква експертиза по чл.78, т.2 от ЗЗО.

Виж още

Направленията за ВСМДИ „Мамография на двете млечни жлези“ и „Ехография на млечна жлеза“ – с по-дълъг срок на валидност при профилактичен преглед

26/04/2024

Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК) утвърди на свое заседание, проведено на 25.04.2024 г., нов срок на направленията за провеждането на високо-специализираната медицинска дейност (ВСМДИ) „Мамография на двете млечни жлези“ и „Ехография на млечна жлеза“ от пакет „Образна диагностика“ (различен от срока по чл. 153, ал. 5 от НРД за медицински дейности 2023-2025 г.), отнасящ се за профилактичен преглед на здравноосигурени над 18 години. Срокът на валидност на направленията вече ще бъде 60 календарни дни. Досега срокът на валидност беше 30 дни, което създаваше затруднения и несигурност за тяхното използване. Промяната ще влезе в сила за назначените на и след 01.07.2024 г.

Виж още

Съвместна проверка на НЗОК и на „Икономическа полиция“ - ГДНП разкри сериозни нарушения в лечебно заведение

20/12/2023

Рехабилитационно лечебно заведение е отчитало неизвършена медицинска дейност на пациенти по клинични пътеки и така, посредством документи с невярно съдържание, е получавало неправомерно финансови средства от бюджета на НЗОК.  

Виж още

Нова справка показва движението по заявленията за лечение в България и в чужбина

07/12/2023

На Интернет страницата на НЗОК - https://www.nhif.bg/ в рубрика „Лечение в България и чужбина“, подрубрика „Лечение в България и чужбина на деца“ и подрубрика „Лечение в България и чужбина на лица над 18 г.“ е публикувана нова „Справка за движението по заявленията реда по Наредба №2 от 27.3.2019г.“(Справка).

Виж още

Проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2024 г. (ЗБНЗОК)

24/11/2023

Представяне на Проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2024 г. (ЗБНЗОК), приет от Надзорния съвет на НЗОК на 14.11.2023 г.

Виж още

СЪОБЩЕНИЕ

26/10/2023

„ПОКАНА за предоставяне на предложения за отстъпки за 2024 г. по чл. 21, ал. 1, т. 1, 3 и 4 от Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК“

Виж още

Признание за Комисията за лечение на деца в НЗОК

25/10/2023

Националният алианс на хората с редки болести връчи плакет на Комисията за лечение на деца за одобряване на заплащането на лекарствени продукти и диетични храни за деца с редки заболявания в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за принос в борбата с редките болести.

Виж още

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРИ!

19/10/2023

Уважаеми договорни партньори на НЗОК, уважаеми колеги, приемете моите най-сърдечни поздрави по повод Деня на българския лекар, който отбелязваме на 19 октомври.

Виж още
Върни се в началото на страницата
Управление на вашата поверителност

За оптималната работа на интернет страницата, порталът на НЗОК и нашите партньори използваме технологии, за да съхраняваме и/или да имаме достъп до информация за устройството Ви – бисквитки или cookies. Приемайки тези технологии, Вие позволявате на НЗОК и на партньорите ни да обработваме лични данни на този сайт, като поведението Ви или уникални идентификатори за Вашето устройство. Несъгласието или отмяната на съгласие може да се отрази неблагоприятно върху някои характеристики или функции.

Кликнете долу, за да се съгласите с гореспоменатото или да направите конкретен избор, включително да упражните правото си на несъгласие с това компании да обработват лична информация, базирана на легитимен интерес, а не съгласие. Можете да промените избора си по всяко време, като кликнете върху „Настройки“ по-долу.

Използваме данните ви за:

  • Точни данни за географско позициониране и идентификация чрез сканиране на устройства
  • Персонализирани реклами и съдържание, измерване на реклами и съдържание, статистика за аудиторията и разработване на продукти
  • Строго необходими бисквитки
  • Функционални
  • Аналитични
  • Реклама
  • Бисквитки за функции, анализ, рекламни (не-IAB доставчици) и социални медии