phone
Национален телефонен номер
0800 14 800
phone RSS

От днес (20.06.2022 г.) стартира процесът по сключване на договори за предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, в това число - изработване и ремонт, заплащани/доплащани от Националната здравноосигурителна каса  (НЗОК).
 
На интернет страницата на НЗОК, рубрика „Лекарства, медицински изделия, храни и помощни средства“, подрубрика „Помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания“, са публикувани образци на утвърдените от управителя на НЗОК приложения за сключване на договорите между районните здравноосигурителни каси (РЗОК) и лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания (по чл. 88, ал. 1 от Закона за хората с увреждания).
 
Документите могат да се изтеглят оттук.