Нова справка показва движението по заявленията за лечение в България и в чужбина

07/12/2023

На Интернет страницата на НЗОК - https://www.nhif.bg/ в рубрика „Лечение в България и чужбина“, подрубрика „Лечение в България и чужбина на деца“ и подрубрика „Лечение в България и чужбина на  лица над 18 г.“ е  публикувана нова „Справка за движението по заявленията реда по Наредба №2 от 27.3.2019г.“(Справка).

Новата Справка заменя съществуващата преди това справка на Център „Фонд за лечение на деца“ (ЦФЛД), която не отговаряше на изискванията на Наредба № 2 от 27.3.2019г.

В Справката, заявителите, след като посочат входящия  номер и датата на подаване на заявлението, могат  да проследят  движението му, датите на изисканите и получените документи от лечебните заведения, докладите от външните експерти, от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) (в случаите на трансплантация), както и вида на издадената заповед.

Справката се обновява ежедневно.

Върни се в началото на страницата
Управление на вашата поверителност

За оптималната работа на интернет страницата, порталът на НЗОК и нашите партньори използваме технологии, за да съхраняваме и/или да имаме достъп до информация за устройството Ви – бисквитки или cookies. Приемайки тези технологии, Вие позволявате на НЗОК и на партньорите ни да обработваме лични данни на този сайт, като поведението Ви или уникални идентификатори за Вашето устройство. Несъгласието или отмяната на съгласие може да се отрази неблагоприятно върху някои характеристики или функции.

Кликнете долу, за да се съгласите с гореспоменатото или да направите конкретен избор, включително да упражните правото си на несъгласие с това компании да обработват лична информация, базирана на легитимен интерес, а не съгласие. Можете да промените избора си по всяко време, като кликнете върху „Настройки“ по-долу.

Използваме данните ви за:

  • Точни данни за географско позициониране и идентификация чрез сканиране на устройства
  • Персонализирани реклами и съдържание, измерване на реклами и съдържание, статистика за аудиторията и разработване на продукти
  • Строго необходими бисквитки
  • Функционални
  • Аналитични
  • Реклама
  • Бисквитки за функции, анализ, рекламни (не-IAB доставчици) и социални медии