СЪОБЩЕНИЕ

26/10/2023

„ПОКАНА за предоставяне на предложения за отстъпки за 2024 г. по чл. 21, ал. 1, т. 1, 3 и 4 от Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК“  

            НЗОК уточнява, че крайният срок за подаване на предложения, съгласно публикуваната покана, изтече на 20.10.2023г. Неподаването на документите в указания срок може да се тълкува като нежелание на съответния Притежател на разрешения за употреба (ПРУ) да отправи предложение и съответно нежелание продуктите му да бъдат реимбурсирани от НЗОК през 2024г. Следва да се има предвид, че подаването на предложения и договарянето на отстъпки за лекарствените продукти, подлежащи на задължително централизирано договаряне, е задължително. Съгласно чл. 45, ал. 26 от Закона за здравното осигуряване, лекарствените продукти по чл. 45, ал. 10 и 21 от ЗЗО, за които не са договорени отстъпки, не се заплащат от НЗОК.

            НЗОК уточнява за  ПРУ, заинтересовани от цитираната покана, че информация и уточнения, както и отговори на възникнали въпроси ще се дават само при официално запитване в писмен вид, получени по електронната поща на служителите от отдел „Договаряне на отстъпки“ към Дирекция „Лекарствени продукти, медицински изделия, диетични храни и помощни средства“ на НЗОК. На въпроси по телефон и искания за информация няма да се отговаря, както и да се дава официална информация.

Върни се в началото на страницата
Управление на вашата поверителност

За оптималната работа на интернет страницата, порталът на НЗОК и нашите партньори използваме технологии, за да съхраняваме и/или да имаме достъп до информация за устройството Ви – бисквитки или cookies. Приемайки тези технологии, Вие позволявате на НЗОК и на партньорите ни да обработваме лични данни на този сайт, като поведението Ви или уникални идентификатори за Вашето устройство. Несъгласието или отмяната на съгласие може да се отрази неблагоприятно върху някои характеристики или функции.

Кликнете долу, за да се съгласите с гореспоменатото или да направите конкретен избор, включително да упражните правото си на несъгласие с това компании да обработват лична информация, базирана на легитимен интерес, а не съгласие. Можете да промените избора си по всяко време, като кликнете върху „Настройки“ по-долу.

Използваме данните ви за:

  • Точни данни за географско позициониране и идентификация чрез сканиране на устройства
  • Персонализирани реклами и съдържание, измерване на реклами и съдържание, статистика за аудиторията и разработване на продукти
  • Строго необходими бисквитки
  • Функционални
  • Аналитични
  • Реклама
  • Бисквитки за функции, анализ, рекламни (не-IAB доставчици) и социални медии