Становище на НЗОК по повод установени проблеми при верификацията на отпуснати опаковки лекарствени продукти в периода 01-15 април 2024 г.

29/04/2024

Във връзка с възникнало напрежение от страна на договорни партньори на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), търговци на дребно с лекарствени продукти (аптеки), относно установени от НЗОК проблеми при верифицирането на отпуснатите за периода от 1 до 15 април 2024 г. лекарствени продукти, НЗОК информира за следното:

Към момента НЗОК активно съдейства за подготовката, проверката и приемането на финансовите отчети за заплащане на лекарствени продукти, отпуснати от търговците на дребно (аптеки, сключили договор с НЗОК) за периода от 1 до 15 април 2024 г. В срок до края на работния ден на 30 април 2024 г. НЗОК ще осигури генерирането на всички полумесечни известия за заплащането на лекарствените продукти за посочения период.

Верифицирането на лекарствените продукти е въведено през 2020 година и е задължително за всички магистър-фармацевти, отпускащи лекарства по силата на чл. 272б от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Задължението за верифициране на лекарствените продукти, заплащани от НЗОК, е въведено и в чл. 66, ал. 1а от Закона за здравното осигуряване, в сила от 01.08.2023 г.

Във връзка с изпълнението на закона, Националната здравноосигурителна каса и Български фармацевтичен съюз (БФС) приеха и подписаха нови „Условия и ред за сключване на индивидуални договори за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК“ (Обн., ДВ, бр.1 от 02.01.2024 г.).

Считано от 1 март 2024 г. всички аптеки, сключили договор с НЗОК, задължително подават към НЗИС елементите на верификационния код на отпуснатите опаковки лекарствени продукти, заплащани от НЗОК, без това да е условие за заплащане при констатиране на несъответствия. За отпуснатите на и след 1 април 2024 г. електронни предписания, НЗОК заплаща само за опаковките, отписани в Националния регистър на Българската организация по верификация на лекарствата.

За подготовката и стартирането на процеса по задължително подаване на верификационните кодове към НЗИС, в периода януари-март 2024 г. НЗОК организира множество съвместни работни срещи между представители на НЗОК, Министерство на здравеопазването, „Информационно обслужване“ АД, БФС, Българска организация за верификация на лекарствата (БОВЛ) и представители на разработчици на аптечен софтуер.

От м. октомври 2023 г. до м. април 2024 г., чрез районните здравноосигурителни каси, НЗОК многократно е информирала и давала указания на договорните си партньори – аптеки за въвеждането на контрол на заплащаните от НЗОК лекарствени продукти към системата на БОВЛ. Определен беше и тестови период в рамките на м. март 2024 г. Нееднократно са изпращани и напомнителни писма във връзка със задължителното отписване на опаковките към БОВЛ и свързаната с това задължителна регистрация на аптеките в системата на БОВЛ.

За дадените на аптеките указания, през месец февруари 2024 г. е уведомен с писмо и БФС, преди старта на тестовия период месец март 2024 г.

Към настоящия момент са установени несъответствия в отчетените от аптеките, отпуснати лекарствени продукти, в периода 1-15 април 2024 г., като основно те се дължат на пропуски в един от софтуерните продукти, с които работят аптеките, и частично в друг. Пазарът на аптечни софтуери е свободен и всеки договорен партньор на НЗОК има възможността да предпочете да работи с избран от него софтуер.

НЗОК отбелязва, че проблеми са възникнали само при част от аптеките, договорни партньори на НЗОК. По-голямата част от тях коректно са извършвали задълженията си по верифициране на опаковките, спазвайки нормативната уредба и дадените указания, изготвени от НЗОК и БОВЛ.

 

Върни се в началото на страницата
Управление на вашата поверителност

За оптималната работа на интернет страницата, порталът на НЗОК и нашите партньори използваме технологии, за да съхраняваме и/или да имаме достъп до информация за устройството Ви – бисквитки или cookies. Приемайки тези технологии, Вие позволявате на НЗОК и на партньорите ни да обработваме лични данни на този сайт, като поведението Ви или уникални идентификатори за Вашето устройство. Несъгласието или отмяната на съгласие може да се отрази неблагоприятно върху някои характеристики или функции.

Кликнете долу, за да се съгласите с гореспоменатото или да направите конкретен избор, включително да упражните правото си на несъгласие с това компании да обработват лична информация, базирана на легитимен интерес, а не съгласие. Можете да промените избора си по всяко време, като кликнете върху „Настройки“ по-долу.

Използваме данните ви за:

  • Точни данни за географско позициониране и идентификация чрез сканиране на устройства
  • Персонализирани реклами и съдържание, измерване на реклами и съдържание, статистика за аудиторията и разработване на продукти
  • Строго необходими бисквитки
  • Функционални
  • Аналитични
  • Реклама
  • Бисквитки за функции, анализ, рекламни (не-IAB доставчици) и социални медии