Направленията за ВСМДИ „Мамография на двете млечни жлези“ и „Ехография на млечна жлеза“ – с по-дълъг срок на валидност при профилактичен преглед

26/04/2024

Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК) утвърди на свое заседание, проведено на 25.04.2024 г., нов срок на направленията за провеждането на високо-специализираната медицинска дейност (ВСМДИ) „Мамография на двете млечни жлези“ и „Ехография на млечна жлеза“ от пакет „Образна диагностика“ (различен от срока по чл. 153, ал. 5 от НРД за медицински дейности 2023-2025 г.), отнасящ се за  профилактичен преглед на здравноосигурени над 18 години. Срокът на валидност на направленията вече ще бъде  60 календарни дни.  Досега срокът на валидност беше 30 дни, което създаваше затруднения и несигурност за тяхното използване. Промяната ще влезе в сила за назначените на и след 01.07.2024 г.

По предложение на вр. и. д. управител, НС на НЗОК промени Правилата за условията и реда за утвърждаване от НЗОК за всяка РЗОК и за всяко тримесечие към договорите с изпълнителите на извънболнична първична и на извънболнична специализирана медицинска помощ на броя на назначаваните специализирани медицински дейности и стойността на назначаваните медико-диагностични дейности за 2024 г., приети с Решение № РД-НС-04-2/23.01.2024 г., като:

„В чл. 24 се създава ал. 5 със следното съдържание:

(5) „Медицинско направление за медико-диагностични дейности“ (бл. МЗ-НЗОК № 4) за назначаване на ВСМДИ „Мамография на двете млечни жлези“ и „Ехография на млечна жлеза“ от пакет „Образна диагностика“ по повод профилактичен преглед на ЗОЛ над 18 години, може да бъде валидно за срок, различен от срока по чл. 153, ал. 5 от НРД за медицинските дейности за 2023-2025 г., но не по-дълъг от 60 календарни дни от издаването му.“

 

Върни се в началото на страницата
Управление на вашата поверителност

За оптималната работа на интернет страницата, порталът на НЗОК и нашите партньори използваме технологии, за да съхраняваме и/или да имаме достъп до информация за устройството Ви – бисквитки или cookies. Приемайки тези технологии, Вие позволявате на НЗОК и на партньорите ни да обработваме лични данни на този сайт, като поведението Ви или уникални идентификатори за Вашето устройство. Несъгласието или отмяната на съгласие може да се отрази неблагоприятно върху някои характеристики или функции.

Кликнете долу, за да се съгласите с гореспоменатото или да направите конкретен избор, включително да упражните правото си на несъгласие с това компании да обработват лична информация, базирана на легитимен интерес, а не съгласие. Можете да промените избора си по всяко време, като кликнете върху „Настройки“ по-долу.

Използваме данните ви за:

  • Точни данни за географско позициониране и идентификация чрез сканиране на устройства
  • Персонализирани реклами и съдържание, измерване на реклами и съдържание, статистика за аудиторията и разработване на продукти
  • Строго необходими бисквитки
  • Функционални
  • Аналитични
  • Реклама
  • Бисквитки за функции, анализ, рекламни (не-IAB доставчици) и социални медии