phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Във връзка с публикуваната в медиите декларация на Националното сдружение на частните болници, Българската болнична асоциация, Асоциацията на университетските болници и Националното сдружение на областните многопрофилни болници за активно лечение, които изразяват опасенията си, че ще бъдат изправени пред „сериозни финансови затруднения заради намалените си бюджети“, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) предоставя следната информация:
 
Със свое решение № РД-НС-04-146 от 16.12.2021 г. Надзорният съвет на НЗОК приема следните месечни и индикативни стойности за дейностите в болничната медицинска помощ за м. декември 2021 г. - платими м. януари 2022 г.:
 
Стойности за м. 01.2022 г. за дейностите м.декември по Приложение 1 Стойности за м. 01.2022г. за дейностите през м. декември извън Приложение1
14 208 775 190 996 678
 
Към днешна дата - 13.01.2022 г., лечебните заведения за БМП са отчели, както следва:
 
Отчетена сума по Приложение 1 за м. декември (платима януари) Отчетена сума извън приложение 1 за м. декември (платима януари)
13 134 229 170 583 244
 
Т. е., отчетените дейности за м. декември 2021 г., платими през м. януари 2022 г., са по - малко от определените с решение на Надзорния съвет.
 
Всички дейности, извършени през м. декември 2021 г. и отчетени от лечебните заведения за болнична медицинска помощ, ще бъдат заплатени в пълен размер.
Стойностите за дейност м. януари и м. февруари 2022 г. ще бъдат определени на заседание на НС на НЗОК
Пълна справка по лечебни заведения вижте тук.