phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Към 22.11.2020 г. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 474 легла за активно лечение. От информационната система на НЗОК е видно, че от общия брой договорени легла са заети 22 072, от които от пациенти с COVID-19 заетите са 6 183. Незаетите легла за активно лечение към 22.11.2020 г. са 26 402.
Данните от отчетите на ЛЗБП са първични, като промяната в легловата база е динамична.
Данните по РЗОК може да намерите тук.