Обществени поръчки - РЗОК Велико Търново

Обществени поръчки по години:

Публични покани/обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП:


Обществени поръчки РЗОК Велико Търново, обявени след 01.10.2014г.


„Частичен ремонт на водоотвеждащ клон на дъждовните води на част от покрива на сградата на РЗОК - Велико Търново” Обществени поръчки на РЗОК Велико Търново, обявени след 01.01.2015г.


„Следгаранционно сервизно обслужване на служебните автомобили на РЗОК- Велико Търново, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях”

„Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК – Велико Търново, включително доставка и монтаж на резервни части” - 17.04.2015г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК – Велико Търново, включително доставка и монтаж на резервни части” - 21.04.2015г.

„Разпределение и снабдяване с природен газ за отоплението на сградата на РЗОК-Велико Търново през отоплителен сезон 2015 г.-2016 г.” - 04.09.2015г.


 

Обществени поръчки на РЗОК Велико Търново, обявени след 01.01.2016г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на служебните автомобили на РЗОК - Велико Търново, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях” - 24.03.2016г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК – Велико Търново, включително доставка и монтаж на резервни части” - 07.04.2016г. 

„Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК – Велико Търново, включително доставка и монтаж на резервни части" - 11.04.2016г. Процедури за възлагане на обществени поръчки на РЗОК Велико Търново, обявени след 15.04.2016г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК – Велико Търново, включително доставка и монтаж на резервни части" - 01.09.2016г. 

„Разпределение и снабдяване с природен газ за отоплението на сградата на РЗОК - Велико Търново през отоплителен сезон 2016/2017 г." - 12.09.2016г. 

„Следгаранционно сервизно обслужване на климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК – Велико Търново, включително доставка и монтаж на резервни части“ - 25.10.2016г. Процедури за възлагане на обществени поръчки на РЗОК Велико Търново, обявени след 01.01.2017г.


„Следгаранционно сервизно обслужване на климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК – Велико Търново, включително доставка и монтаж на резервни части" - 08.06.2017г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК - Велико Търново, включително доставка и монтаж на резервни части за тях" - 21.06.2017г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на леките служебни автомобили на РЗОК - Велико Търново, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях" - 05.07.201 г.

„Разпределение и снабдяване с природен газ за отоплението на сградата на РЗОК - Велико Търново през отоплителен сезон 2017/2018 г.“ - 05.09.2016г.

„Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на РЗОК – Велико Търново” - 29.09.2017г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК – Велико Търново, включително доставка и монтаж на резервни части" - 03.10.2017г. 


 

Процедури за възлагане на обществени поръчки на РЗОК Велико Търново, обявени след 01.01.2018г.


„Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК - Велико Търново, включително доставка и монтаж на резервни части” - 18.06.2018г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК – Велико Търново, включително доставка и монтаж на резервни части” – 04.07.2018г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на служебните автомобили на РЗОК – Велико Търново, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях” - 09.07.2018г. 

„Разпределение и снабдяване с природен газ за отоплението на сградата на РЗОК - Велико Търново за отоплителни сезони 2018 - 2019 г.; 2019 - 2020 г. и 2020 - 2021 г.“ - 10.08.2018г. 

Пряко договаряне - „Следгаранционно сервизно обслужване на служебните автомобили на РЗОК – Велико Търново, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях” - 11.10.2018г.

Пряко договаряне - „Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК - Велико Търново, включително доставка и монтаж на резервни части” - 21.12.2018г.


 

Процедури за възлагане на обществени поръчки на РЗОК Велико Търново, обявени след 01.01.2019г.


„Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК – Велико Търново, включително доставка и монтаж на резервни части” - 06.08.2019г.

„Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на РЗОК – Велико Търново“ - 19.08.2019г. 

„Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК – Велико Търново, включително доставка и монтаж на резервни части” - 10.09.2019г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на служебните автомобили на РЗОК – Велико Търново, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях” - 31.10.2019г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК – Велико Търново, включително доставка и монтаж на резервни части” - 31.12.2019г.

"Следгаранционно сервизно обслужване на служебните автомобили на РЗОК - Велико Търново, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях" - 31.12.2019г. 

Публични покани на РЗОК Велико Търново, обявени след 01.10.2014г.


 

Публични покани на РЗОК Велико Търново, обявени след 01.01.2015г.

 

Публични покани на РЗОК Велико Търново, обявени след 01.01.2016г.Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, обявени от РЗОК - Велико Търново след 15.04.2016г.

 

Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, обявени от РЗОК - Велико Търново след 01.01.2017г.

 

 

Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, обявени от РЗОК - Велико Търново след 01.01.2018г.


Обслужване на персонала на РЗОК – Велико Търново от служба по трудова медицина /СТМ/ и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Обслужване на персонала на РЗОК – Велико Търново от служба по трудова медицина и Обособена позиция № 2: Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на персонала на РЗОК – Велико Търново“ - 18.05.2018г. 

„Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК – Велико Търново” - 28.12.2018г.
 

 

Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, обявени от РЗОК - Велико Търново след 01.01.2019г.

„Извършване на ремонтни работи по боядисване на работни помещения и коридори в сградата на РЗОК – Велико Търново” – 04.04.2019г.

„Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК – Велико Търново” – 14.06.2019г.

„Обслужване на персонала на РЗОК – Велико Тър­ново от служба по трудова медицина и извършване на профилактични медицински пре­гледи и изследвания с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Об­служ­ване на персонала на РЗОК – Велико Търново от служба по трудова медицина и Обособена по­зиция № 2: Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на персонала на РЗОК - Велико Търново“– 21.06.2019г.


 

Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, обявени от РЗОК - Велико Търново след 01.01.2020г.


„Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на служителите на  РЗОК - Велико Търново“ - 09.06.2020г.

„Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК – Велико Търново“ - 12.06.2020г.

Върни се в началото на страницата
Управление на вашата поверителност

За оптималната работа на интернет страницата, порталът на НЗОК и нашите партньори използваме технологии, за да съхраняваме и/или да имаме достъп до информация за устройството Ви – бисквитки или cookies. Приемайки тези технологии, Вие позволявате на НЗОК и на партньорите ни да обработваме лични данни на този сайт, като поведението Ви или уникални идентификатори за Вашето устройство. Несъгласието или отмяната на съгласие може да се отрази неблагоприятно върху някои характеристики или функции.

Кликнете долу, за да се съгласите с гореспоменатото или да направите конкретен избор, включително да упражните правото си на несъгласие с това компании да обработват лична информация, базирана на легитимен интерес, а не съгласие. Можете да промените избора си по всяко време, като кликнете върху „Настройки“ по-долу.

Използваме данните ви за:

  • Точни данни за географско позициониране и идентификация чрез сканиране на устройства
  • Персонализирани реклами и съдържание, измерване на реклами и съдържание, статистика за аудиторията и разработване на продукти
  • Строго необходими бисквитки
  • Функционални
  • Аналитични
  • Реклама
  • Бисквитки за функции, анализ, рекламни (не-IAB доставчици) и социални медии