Обществени поръчки - РЗОК Смолян

Обществени поръчки по години:

Публични покани/обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП:


Обществени поръчки на РЗОК Смолян, обявени след 01.10.2014 г.

 

 

Обществени поръчки на РЗОК Смолян, обявени след 01.01.2015 г.


„Следгаранционно сервизно обслужване на 3 /три/ броя автомобили на РЗОК-Смолян, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях”   

„Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК – Смолян, включително доставка и монтаж на резервни части”

„Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни помещения и сървърно помещение в РЗОК-Смолян, включително доставка и монтаж на резервни части” – 18.05.2015 г.

„Основен ремонт на покрива на сградата на РЗОК-Смолян“ - 13.07.2015 г.

“Доставка на газьол за отопление 15000 /петнадесет хиляди/ литра за нуждите на РЗОК - Смолян през 2015/2016 г.” - 05.11.2015 г.
 

 

Обществени поръчки на РЗОК Смолян, обявени след 01.01.2016 г.

 
„Следгаранционно сервизно обслужване на леките служебни автомобили на РЗОК - Смолян, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях“ - 01.03.2016 г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК – Смолян, включително доставка и монтаж на резервни части” - 29.03.2016 г.

”Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни помещения и сървърно помещение в РЗОК-Смолян, включително доставка и монтаж на резервни части” - 04.04.2016 г.
 

 

Обществени поръчки на РЗОК Смолян, обявени след 01.01.2017 г.

 
 

 

Обществени поръчки на РЗОК Смолян, обявени след 01.01.2018 г.

 

„Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни помещения и сървърно помещение  в РЗОК-Смолян, включително доставка и монтаж на резервни части” - 01.06.2018 г. 

„Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК - Смолян, включително доставка и монтаж на резервни части“ - 23.07.2018 г. 

„Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на РЗОК - Смолян“ - 11.10.2018 г.
 

 

Обществени поръчки на РЗОК Смолян, обявени след 01.01.2019 г.

“Следгаранционно  сервизно обслужване на леките служебни автомобили на РЗОК-Смолян, включително доставка  и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях“ - 15.04.2019г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни помещения и сървърно помещение в РЗОК - Смолян, включително доставка и монтаж на резервни части” - 08.07.2019 г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК - Смолян, включително доставка и монтаж на резервни части“ - 22.07.2019 г.

“Доставка на газьол за отоплението на сградата на РЗОК - Смолян“ - 02.10.2019 г.

„Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на РЗОК - Смолян“ - 13.12.2019 г.


Обществени поръчки на РЗОК Смолян, обявени след 01.01.2020 г.

“Следгаранционно  сервизно обслужване на леките служебни автомобили на РЗОК-Смолян, включително доставка  и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях“ - 11.02.2020г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни помещения и сървърно помещение в РЗОК-Смолян, включително доставка и монтаж на резервни части” - 11.03.2020 г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК - Смолян, включително доставка и монтаж на резервни части“ - 18.03.2020 г.Публични покани на РЗОК Смолян, обявени след 01.10.2014 г.

 
 

 

Публични покани на РЗОК Смолян, обявени след 01.01.2015 г.

 
 
 

 

Публични покани на РЗОК Смолян, обявени след 01.01.2016 г.

 
 

 

Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, обявени от РЗОК - Смолян след 15.04.2016 г.

 
 

Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, обявени от РЗОК - Смолян след 01.01.2017 г.

 
“Доставка на електроматериали, железария, резервни части за стопански инвентар, материали за поддръжка и ремонтни дейности на сградния фонд на РЗОК – Смолян” - 09.03.2017 г.

“Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК - Смолян” - 27.03.2017 г.  

„Обслужване на персонала на РЗОК - Смолян от служба по трудова медицина” - 02.11.2017 г. 

„Обслужване на персонала на РЗОК - Смолян от служба по трудова медицина (СТМ) и извършване на профилактични медицински прегледи с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: Обслужване на персонала на РЗОК – Смолян от служба по трудова медицина и Обособена позиция №2: Извършване на профилактични медицински прегледи на персонала на РЗОК - Смолян” - 19.12.2017 г.
 

 

Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, обявени от РЗОК - Смолян след 01.01.2018 г.

 
 

 

Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, обявени от РЗОК - Смолян след 01.01.2019 г.

 
 
 

 

Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, обявени от РЗОК - Смолян след 01.01.2020 г.

 
Върни се в началото на страницата
Управление на вашата поверителност

За оптималната работа на интернет страницата, порталът на НЗОК и нашите партньори използваме технологии, за да съхраняваме и/или да имаме достъп до информация за устройството Ви – бисквитки или cookies. Приемайки тези технологии, Вие позволявате на НЗОК и на партньорите ни да обработваме лични данни на този сайт, като поведението Ви или уникални идентификатори за Вашето устройство. Несъгласието или отмяната на съгласие може да се отрази неблагоприятно върху някои характеристики или функции.

Кликнете долу, за да се съгласите с гореспоменатото или да направите конкретен избор, включително да упражните правото си на несъгласие с това компании да обработват лична информация, базирана на легитимен интерес, а не съгласие. Можете да промените избора си по всяко време, като кликнете върху „Настройки“ по-долу.

Използваме данните ви за:

  • Точни данни за географско позициониране и идентификация чрез сканиране на устройства
  • Персонализирани реклами и съдържание, измерване на реклами и съдържание, статистика за аудиторията и разработване на продукти
  • Строго необходими бисквитки
  • Функционални
  • Аналитични
  • Реклама
  • Бисквитки за функции, анализ, рекламни (не-IAB доставчици) и социални медии