Архив

На тази страница можете да откриете Архив, включващ Обществени поръчки, публикувани преди 01.10.2014 г.


Процедури провеждани по реда на НВМОП

Обществени поръчки 2012

„Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие от лицензиран оператор за нуждите на НЗОК и специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност“
Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00207-2012-0001
Обществени поръчки 2011

„Абонаментнo техническо поддържане на програмен продукт „BANKDOC“ за плащания в ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК“

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00207-2011-0025


„Абонаментнo техническо поддържане на програмен продукт „ACCOUNТ” за счетоводство в ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК“

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00207-2011-0024


Техническа поддръжка на програмен продукт за управление на документооборота „АРХИМЕД” в ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00207-2011-0012


"Доставка на гориво за отопление необходимо за отоплителен сезон 2011-2012 година за РЗОК в градовете Бургас, Видин, Габрово, Силистра и Смолян по обособени позиции”

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00207-2011-0011


„Абонаментна техническа поддръжка на програмен продукт “ACCOUNT” за счетоводство и “SALARIES” за изготвяне на заплати в ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК”

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00207-2011-0009


Абонаментна поддръжка в актуално състояние и в техническа и функционална изправност на програмен продукт „BANKDOC”, инсталиран и работещ в ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК”.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00207-2011-0008


Абонаментна техническа поддръжка на програмен продукт за управление на човешките ресурси „PERSONNEL”, инсталиран и работещ в ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК”.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00207-2011-0007


Предоставяне на пощенски услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга, за приемане и доставка на кореспондентски пратки в страната и чужбина за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00207-2011-0003

Избор на изпълнител по реда на чл.2 от НВМОП

Обществени поръчки 2012

„Доставка на хигиенни материали за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК”

затворена


„Следгаранционна поддръжка и профилактика климатиците в сървърните зали и офис-помещенията на ЦУ на НЗОК“

затворена
Обществени поръчки 2011

„Обновяване на системите за контрол на достъпа в сградите на ЦУ на НЗОК, СЗОК и РЗОК в София-област, Варна, Пловдив и Перник“

прекратена


„Извършване на ликвидиране на бракувана компютърна техника, предоставена от НЗОК на общoпрактикуващи лекари по проекта ,,Реформа в здравния сектор’’ през 2003 година“

затворена


"Сключване на застраховка „Гражданска отговорност“ за служебните автомобили на НЗОК"

затворена


„Извършване на обезценка и преоценка на дълготрайните активи в ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК, по обособени позиции:
1. Извършане на преоценка на сгради;
2. Извършане на обезценка / преоценка на други дълготрайни активи”

затворена


„Групова рискова застраховка „ЖИВОТ” на служителите в ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК”

затворена


„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 6 броя климатици за сървърни помещения и 37 броя климатици за работни помещения за нуждите на НЗОК”

затворена


„Ремонт на сградите на НЗОК в градовете Варна, София, Ловеч, Русе и Враца”

затворена


"Доставка на интернет за нуждите на НЗОК и изграждане на виртуална частна мрежа между 28 РЗОК, 75 офиса и ЦУ на НЗОК"

затворена


"Застраховане на материални дълготрайни активи на НЗОК"

затворена


"Извършване на преводачески услуги за нуждите на ЦУ на НЗОК"

затворена


"Обслужване на персонала на ЦУ на НЗОК от служба по трудова медицина"

затворена


"Обновяване и едногодишна поддръжка на лицензите на антивирусен софтуер на Symantec в ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК"

затворена


”Извършване на куриерски услуги в страната и чужбина за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК”
затворена

Свързани документи

Върни се в началото на страницата
Управление на вашата поверителност

За оптималната работа на интернет страницата, порталът на НЗОК и нашите партньори използваме технологии, за да съхраняваме и/или да имаме достъп до информация за устройството Ви – бисквитки или cookies. Приемайки тези технологии, Вие позволявате на НЗОК и на партньорите ни да обработваме лични данни на този сайт, като поведението Ви или уникални идентификатори за Вашето устройство. Несъгласието или отмяната на съгласие може да се отрази неблагоприятно върху някои характеристики или функции.

Кликнете долу, за да се съгласите с гореспоменатото или да направите конкретен избор, включително да упражните правото си на несъгласие с това компании да обработват лична информация, базирана на легитимен интерес, а не съгласие. Можете да промените избора си по всяко време, като кликнете върху „Настройки“ по-долу.

Използваме данните ви за:

  • Точни данни за географско позициониране и идентификация чрез сканиране на устройства
  • Персонализирани реклами и съдържание, измерване на реклами и съдържание, статистика за аудиторията и разработване на продукти
  • Строго необходими бисквитки
  • Функционални
  • Аналитични
  • Реклама
  • Бисквитки за функции, анализ, рекламни (не-IAB доставчици) и социални медии