Обществени поръчки - РЗОК Бургас

Обществени поръчки по години:

Публични покани/обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП:


Обществени поръчки на РЗОК Бургас, обявени след 01.10.2014 г. Обществени поръчки на РЗОК Бургас, обявени след 01.01.2015 г.


„Следгаранционно сервизно обслужване на леки служебните автомобили на РЗОК Бургас, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях“ – 26.05.2015 г.
 

„Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК-Бургас, включително доставка и монтаж на резервни части“ - 25.08.2015

"Следгаранционно сервизно обслужване на климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК – Бургас, включително доставка и монтаж на резервни части" - 01.09.2015 г. 

„Доставка на газьол за отопление за нуждите на РЗОК-Бургас за сезон 2015г./2016 г.“ - 14.09.2015 г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК-Бургас, включително доставка и монтаж на резервни части” - 16.11.2015 г. Процедури за възлагане на обществени поръчки на РЗОК Бургас, обявени след 15.04.2016 г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на леките служебни автомобили на РЗОК-Бургас, включително доставка и монтаж на резервни части , консумативи и принадлежности за тях” - 14.09.2016 г. 

„Доставка на газьол за отопление за нуждите на РЗОК-Бургас” - 10.11.2016 г. 

„Следгаранционно и сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК-Бургас, включително доставка и монтаж на резервни части“ - 16.12.2016 г.


 

Обществени поръчки на РЗОК Бургас, обявени след 01.01.2017 г.

 

„Следгаранционно сервизно обслужване на климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК-Бургас, включително доставка и монтаж на резервни части“ - 10.04.2017 г.

„Доставка на газьол за отопление за нуждите на РЗОК- Бургас“ - 11.07.2017 г.

„Проектиране и изграждане на климатична система в архивохранилището на сградата на РЗОК-Бургас” - 03.08.2017 г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на леките служебни автомобили на РЗОК - Бургас, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях” - 21.08.2017 г. 

„Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на РЗОК - Бургас” - 10.10.2017 г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК-Бургас, включително доставка и монтаж на резервни части“ - 05.12.2017 г. Обществени поръчки на РЗОК Бургас, обявени след 01.01.2018 г.

"Доставка на газьол за отопление за нуждите на РЗОК - Бургас" - 23.04.2018 г. 

„Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК - Бургас, включително доставка и монтаж на резервни части” - 26.04.2018 г. 

"Следгаранционно сервизно обслужване на леките служебни автомобили на РЗОК - Бургас, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности към тях" - 24.07.2018 г.

„Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на РЗОК - Бургас” - 30.07.2018 г.


 

Обществени поръчки на РЗОК Бургас, обявени след 01.01.2019 г.


Договаряне без предварително обявление - „Доставка на газьол за отопление за нуждите на РЗОК - Бургас” - 29.05.2019 г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в  РЗОК – Бургас, включително доставка и монтаж на резервни части“ - 30.05.2019 г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК - Бургас, включително доставка и монтаж на резервни части” - 20.08.2019 г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на леките служебни автомобили на РЗОК-Бургас, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях” - 02.09.2019 г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК - Бургас, включително доставка и монтаж на резервни части” - 01.10.2019 г.


 

Обществени поръчки на РЗОК Бургас, обявени след 01.01.2020 г.


„Следгаранционно сервизно обслужване на леките служебни автомобили на РЗОК - Бургас, включително доставка  и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях” - 27.03.2020 г.

„Доставка на газьол за отопление за нуждите на РЗОК – Бургас“ - 30.03.2020 г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в  РЗОК – Бургас, включително доставка и монтаж на резервни части“ - 31.03.2020 г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК - Бургас, включително доставка и монтаж на резервни части” - 31.03.2020 г. 

Публични покани на РЗОК Бургас, обявени след 01.10.2014 г.


Извършване на текущ ремонт, шпакловане и боядисване с латекс на стени и тавани на работни и общи помещения в сградата на РЗОК-Бургас


 

Публични покани на РЗОК Бургас, обявени след 01.01.2015 г.


„Ремонтно- строителни работи за извършване на текущ ремонт на подове,стени и тавани, ВиК инсталацията в работни помещения на РЗОК-Бургас”

„Ремонт на прилежащ тротоар към южната и западна фасади на сградата на РЗОК, премахване на пропаднало съществуващо стоманобетонно аварийно стълбище и изграждане на ново аварийно стълбище на западната фасада на сградата на РЗОК-Бургас” – 29.05.2015 г.

„Осигуряване на  услуги по комплексно  измиване и почистване на  служебните автомобили на РЗОК-Бургас“ - 02.06.2015 г.

„Обслужване на персонала на РЗОК- Бургас от служба по трудова медицина“ - 01.09.2015 г.

„Обслужване на персонала на РЗОК- Бургас от служба по трудова медицина“ - 02.09.2015 г.

„Изграждане на събирателна дренажна шахта и прилежащи сифони в сградата на РЗОК-Бургас“ - 10.09.2015 г.

„Доставка на електроматериали, железария и резервни части за обезпечаване извършването на ремонтни дейности по стопанския инвентар, ползван от РЗОК-Бургас“ - 30.10.2015 г. Публични покани на РЗОК Бургас, обявени след 01.01.2016 г.

„Ремонтно-строителни работи за текущ ремонт - частично отстраняване на компрометирана стара шпакловка, частично шпакловане и вътрешно освежително боядисване на работни и общи помещения“ - 25.03.2016 г.Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, обявени от РЗОК - Бургас след 15.04.2016 г.

„Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК-Бургас“ - 15.07.2016 г.

„Обслужване на персонала на РЗОК-Бургас от служба по трудова медицина“ - 03.10.2016 г. 

„Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК-Бургас“ - 02.11.2016 г. Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, обявени от РЗОК - Бургас след 01.01.2017 г.

„Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК-Бургас“ - 20.06.2017 г.

„Обслужване на персонала на РЗОК- Бургас от служба по трудова медицина“ - 14.07.2014 г. 

"Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК-Бургас" - 04.09.2017 г.


 

Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, обявени от РЗОК - Бургас след 01.01.2018 г.

„Извършване на текущи ремонтни работи по реновиране на стълбище и рампа за инвалиди, подмяна на ламинат и балатум, демонтаж и монтаж на врати и каси в санитарните възли, ремонт на ВиК инсталации и боядисване в сградата на РЗОК - Бургас“ - 06.06.2018 г. 

„Обслужване на персонала на РЗОК –Бургас от служба по трудова медицина и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания с две обособени позиции“: Обособена позиция № 1: „Обслужване на персонала на РЗОК – Бургас от служба по трудова медицина“ и Обособена позиция № 2: „Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в РЗОК – Бургас” - 11.07.2018 г.

„Обслужване на персонала на РЗОК – Бургас от служба по трудова медицина и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания с две обособени позиции“: Обособена позиция № 1: „Обслужване на персонала на РЗОК – Бургас от служба по трудова медицина“ и Обособена позиция № 2: „Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в РЗОК – Бургас” - 03.09.2018 г.

„Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК - Бургас” - 05.12.2018 г.


Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, обявени от РЗОК - Бургас след 01.01.2019 г.


„Обслужване на персонала на РЗОК –Бургас от служба по трудова медицина (СТМ) и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания с две обособени позиции“: Обособена позиция № 1: „Обслужване на персонала на РЗОК – Бургас от служба по трудова медицина“ и Обособена позиция № 2: „Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в РЗОК – Бургас” - 03.09.2019 г.

„Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в РЗОК – Бургас” - 29.10.2019 г.

„Извършване на текущи строително-монтажни работи в сградата на РЗОК-Бургас “ - 27.11.2019 г.Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, обявени от РЗОК - Бургас след 01.01.2020 г.

“Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК - Бургас“ - 24.02.2020 г.

„Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на служителите в РЗОК – Бургас“ - 30.03.2020 г.

Върни се в началото на страницата
Управление на вашата поверителност

За оптималната работа на интернет страницата, порталът на НЗОК и нашите партньори използваме технологии, за да съхраняваме и/или да имаме достъп до информация за устройството Ви – бисквитки или cookies. Приемайки тези технологии, Вие позволявате на НЗОК и на партньорите ни да обработваме лични данни на този сайт, като поведението Ви или уникални идентификатори за Вашето устройство. Несъгласието или отмяната на съгласие може да се отрази неблагоприятно върху някои характеристики или функции.

Кликнете долу, за да се съгласите с гореспоменатото или да направите конкретен избор, включително да упражните правото си на несъгласие с това компании да обработват лична информация, базирана на легитимен интерес, а не съгласие. Можете да промените избора си по всяко време, като кликнете върху „Настройки“ по-долу.

Използваме данните ви за:

  • Точни данни за географско позициониране и идентификация чрез сканиране на устройства
  • Персонализирани реклами и съдържание, измерване на реклами и съдържание, статистика за аудиторията и разработване на продукти
  • Строго необходими бисквитки
  • Функционални
  • Аналитични
  • Реклама
  • Бисквитки за функции, анализ, рекламни (не-IAB доставчици) и социални медии