Обществени поръчки - РЗОК Сливен

Обществени поръчки по години:

Публични покани/обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП:


Обществени поръчки на РЗОК Сливен, обявени след 01.10.2014 г.

 

 

Обществени поръчки на РЗОК Сливен, обявени след 01.01.2015 г.

 
„Следгаранционно сервизно обслужване на 2 /два/ броя автомобили на РЗОК Сливен, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях”

„Следгаранционно сервизно обслужване на климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК – Сливен, включително доставка и монтаж на резервни части“ – 19.05.2015 г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК – Сливен, включително доставка и и монтаж на резерви части“ – 29.05.2015 г.
 

 

Процедури за възлагане на обществени поръчки на РЗОК - Сливен, обявени след 15.04.2016 г

 
 

 

Обществени поръчки на РЗОК - Сливен, обявени след 01.01.2017 г.

 
„Следгаранционно сервизно обслужване на служебни автомобили на РЗОК-Сливен, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях” пряко договаряне - 10.01.2017 г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на леките служебни автомобили на РЗОК-Сливен включително доставка и монтаж на резервни части и принадлежности за тях” - 02.05.2017 г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК – Сливен, включително доставка и монтаж на резерви части“ - 13.07.2017 г.

 „Следгаранционно сервизно обслужване на климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК – Сливен, включително доставка и монтаж на резервни части“ - 18.09.2017 г.
 

 

Обществени поръчки на РЗОК - Сливен, обявени след 01.01.2018 г.
 

 
 

 

Обществени поръчки на РЗОК - Сливен, обявени след 01.01.2019 г.

 
 

 

Обществени поръчки на РЗОК - Сливен, обявени след 01.01.2020 г.

 
 


Публични покани на РЗОК Сливен, обявени след 01.10.2014 г.

 
 

 

Публични покани на РЗОК Сливен, обявени след 01.01.2015 г.

 
„Ремонтно – строителни работи – текущ ремонт на архивни и работни помещения в сградата на РЗОК - Сливен“

„Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК – Сливен“

„Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК - Сливен“

„Ремонт на покрив на архивохранилището на РЗОК в гр. Сливен, кв. „Асеновец” – 30.04.2015 г.

„Обслужване на персонала на РЗОК Сливен от служба по трудова медицина“ - 15.12.2015 г.
 

 

Публични покани на РЗОК Сливен, обявени след 01.01.2016 г.

 
 
 

 

Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, обявени от РЗОК - Сливен след 01.01.2017г.

 
 
 

 

Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, обявени от РЗОК - Сливен след 01.01.2018 г.

 
 „Обслужване на персонала на РЗОК – Сливен от служба по трудова медицина и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Обслужване на персонала на РЗОК – Сливен от служба по трудова медицина” и Обособена позиция № 2: „Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на персонала на РЗОК - Сливен“ - 30.07.2018 г.

 „Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК - Сливен” – 22.08.2018 г.
 

 

Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, обявени от РЗОК - Сливен след 01.01.2019 г.

 
„Обслужване на персонала на РЗОК – Сливен от служба по трудова медицина и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Обслужване на персонала на РЗОК – Сливен от служба по трудова медицина” и Обособена позиция № 2: „Извършване на: профилактичен преглед на очите и оценка на състоянието на зрението на служителите на РЗОК - Сливен, профилактични медицински прегледи и изследвания на персонала на РЗОК – Сливен“ - 24.07.2019 г.

„Обслужване на персонала на РЗОК - Сливен от служба по трудова медицина (СТМ) и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Обслужване на персонала на РЗОК-Сливен от служба по трудова медицина и Обособена позиция № 2: Извършване на: профилактичен преглед на очите и оценка на състоянието на зрението на служителите на РЗОК - Сливен, профилактични медицински прегледи и изследвания на персонала на РЗОК - Сливен" - 20.08.2019 г. 

„Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК-Сливен“ - 18.09.2019 г.
Върни се в началото на страницата
Управление на вашата поверителност

За оптималната работа на интернет страницата, порталът на НЗОК и нашите партньори използваме технологии, за да съхраняваме и/или да имаме достъп до информация за устройството Ви – бисквитки или cookies. Приемайки тези технологии, Вие позволявате на НЗОК и на партньорите ни да обработваме лични данни на този сайт, като поведението Ви или уникални идентификатори за Вашето устройство. Несъгласието или отмяната на съгласие може да се отрази неблагоприятно върху някои характеристики или функции.

Кликнете долу, за да се съгласите с гореспоменатото или да направите конкретен избор, включително да упражните правото си на несъгласие с това компании да обработват лична информация, базирана на легитимен интерес, а не съгласие. Можете да промените избора си по всяко време, като кликнете върху „Настройки“ по-долу.

Използваме данните ви за:

  • Точни данни за географско позициониране и идентификация чрез сканиране на устройства
  • Персонализирани реклами и съдържание, измерване на реклами и съдържание, статистика за аудиторията и разработване на продукти
  • Строго необходими бисквитки
  • Функционални
  • Аналитични
  • Реклама
  • Бисквитки за функции, анализ, рекламни (не-IAB доставчици) и социални медии