Обществени поръчки - РЗОК Пловдив

Обществени поръчки по години:

Публични покани/обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП:


Обществени поръчки на РЗОК Пловдив, обявени след 01.10.2014г.

 

Обществени поръчки на РЗОК Пловдив, обявени след 01.01.2015 г.

“Следгаранционно сервизно обслужване на 3 броя автомобили на РЗОК – Пловдив, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях“ - 20.08.2015 г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК – Пловдив, включително доставка и монтаж на резервни части” - 20.08.2015 г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК – Пловдив, включително доставка и монтаж на резервни части” - 09.10.2015 г.

„Изграждане на отводнителна система в помещение за съхранение на архивни документи в сградата на РЗОК- Пловдив, находяща се в гр. Пловдив, ул. „Хр. Чернопеев“ № 14” - 03.11.2015 г.


Процедури за възлагане на обществени поръчки на РЗОК Пловдив, обявени след 15.04.2016 г.

“Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК – Пловдив, включително доставка и монтаж на резервни части“ - 04.11.2016 г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на служебни автомобили на РЗОК- Пловдив, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях” - 04.11.2016 г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК – Пловдив, включително доставка и монтаж на резервни части” - 23.11.2016 г.


Процедури за възлагане на обществени поръчки на РЗОК Пловдив, обявени след 01.01.2017 г.

„Извършване на текущ ремонт на делатационна фуга, улук и ламаринени обшивки на сградата на РЗОК - Пловдив“ - 29.06.2017 г.

„Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на РЗОК – Пловдив“ - 22.08.2017 г.

„Демонтаж на съществуващо, доставка и монтаж на ново климатично оборудване, и извършване на съпътстващи дейности за подмяната на климатичната инсталация в сградата на РЗОК - Пловдив“ - 13.10.2017 г.

„Извършване на текущ ремонт на делатационна фуга, улук и ламаринени обшивки на сградата на РЗОК - Пловдив“ - 20.10.2017 г.

„Следгаранционно сервизно обслужване леките на служебни автомобили на РЗОК – Пловдив, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности към тях" - 20.10.2017г.


Процедури за възлагане на обществени поръчки на РЗОК - Пловдив, обявени след 01.01.2018 г.

„Демонтаж на съществуващо, доставка и монтаж на ново климатично оборудване и извършване на съпътстващи дейности за подмяна на климатичната инсталация в сградите на РЗОК – Пловдив“ - 22.05.2018 г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК – Пловдив, включително доставка и монтаж на резервни части” - 22.05.2018 г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на леките  служебни автомобили на РЗОК - Пловдив, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности към тях“ - 14.11.2018г.


Процедури за възлагане на обществени поръчки на РЗОК - Пловдив, обявени след 01.01.2019 г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК - Пловдив, включително доставка и монтаж на резервни части” - 07.06.2019 г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК-Пловдив, включително доставка и монтаж на резервни части“ - 12.09.2019 г.

„Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на РЗОК - Пловдив“ - 14.10.2019 г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК - Пловдив, включително доставка и монтаж на резервни части” - 30.10.2019 г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на  леките служебни автомобили на РЗОК - Пловдив, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях" - 31.10.2019г.


Процедури за възлагане на обществени поръчки на РЗОК - Пловдив, обявени след 01.01.2020 г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК - Пловдив, включително доставка и монтаж на резервни части“ - 31.03.2020 г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК - Пловдив, включително доставка и монтаж на резервни части“ - 31.03.2020 г.Публични покани на РЗОК Пловдив, обявени след 01.10.2014 г.

 

 

Публични покани на РЗОК Пловдив, обявени след 01.01.2015 г.

 
 
 
 
 

 

Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, обявени от РЗОК Пловдив след 15.04.2016 г.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, обявени от РЗОК Пловдив след 01.01.2017 г.

 
“Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК-Пловдив“ - 07.08.2017 г.

“Oбслужване на персонала на РЗОК- гр. Пловдив от служба по трудова медицина” - 14.08.2017 г.

„Oбслужване на персонала на РЗОК - Пловдив от служба по трудова медицина“ - 18.09.2017 г.

„Oбслужване на персонала на РЗОК - Пловдив от служба по трудова медицина“ - 05.10.2017 г.

„Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК - Пловдив“ - 11.10.2017 г. 

„Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК - Пловдив“ - 24.11.2017 г. 

„Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар на РЗОК-Пловдив“ - 21.12.2017 г.
 

 

Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, обявени от РЗОК Пловдив след 01.01.2018 г.

 
„Текущи ремонтни работи в сградния фонд на РЗОК – Пловдив“ - 12.06.2018 г.

„Обслужване на персонала на РЗОК - Пловдив от служба по трудова медицина и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Обслужване персонала на РЗОК - Пловдив от служба по трудова медицина и извършване на измервания, съгласно нормативната уредба и Обособена позиция № 2: Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в РЗОК - Пловдив” - 01.11.2018 г.
 
„Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК – Пловдив” - 27.11.2018 г.
 

 

Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, обявени от РЗОК Пловдив след 01.01.2019 г.

 
„Обслужване на персонала на РЗОК– Пловдив от служба по трудова медицина и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания с две обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1: Обслужване на персонала на РЗОК– Пловдив от служба по трудова медицина и извършване на измервания, съгласно нормативната уредба и Обособена позиция № 2: Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на персонала на РЗОК- Плoвдив” - 10.10.2019 г.

„Монтаж на парапет на стълбищна клетка в сградата на РЗОК – Пловдив“ - 24.10.2019 г.

„Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК – Пловдив“ - 30.12.2019 г.
 
Върни се в началото на страницата
Управление на вашата поверителност

За оптималната работа на интернет страницата, порталът на НЗОК и нашите партньори използваме технологии, за да съхраняваме и/или да имаме достъп до информация за устройството Ви – бисквитки или cookies. Приемайки тези технологии, Вие позволявате на НЗОК и на партньорите ни да обработваме лични данни на този сайт, като поведението Ви или уникални идентификатори за Вашето устройство. Несъгласието или отмяната на съгласие може да се отрази неблагоприятно върху някои характеристики или функции.

Кликнете долу, за да се съгласите с гореспоменатото или да направите конкретен избор, включително да упражните правото си на несъгласие с това компании да обработват лична информация, базирана на легитимен интерес, а не съгласие. Можете да промените избора си по всяко време, като кликнете върху „Настройки“ по-долу.

Използваме данните ви за:

  • Точни данни за географско позициониране и идентификация чрез сканиране на устройства
  • Персонализирани реклами и съдържание, измерване на реклами и съдържание, статистика за аудиторията и разработване на продукти
  • Строго необходими бисквитки
  • Функционални
  • Аналитични
  • Реклама
  • Бисквитки за функции, анализ, рекламни (не-IAB доставчици) и социални медии