phone
Национален телефонен номер
0800 14 800
phone RSS

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ! Днес е 7-ми април - Световен ден на здравето и професионалeн празник на работещите в здравеопазването. За разлика от други години, 7 април 2020 година ще остане паметен за всички нас. Хората с бели престилки са героите на деня. За Вас са аплодисментите на гражданите. За Вас са песните от терасите на жилищата.


Днес, 6 април, в присъствието на министъра на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, Българският лекарски съюз и Българският зъболекарски съюз (БЗС) подписаха договори за изменение и допълнение на Националния рамков договор – респективно за медицинските и за денталните дейности.


Поради обявеното извънредно положение в страната, породено от пандемията от коронавирус и за да се осигури дистанционен достъп на гражданите до адекватна и пълна информация за прилагане на европейските регламенти, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) информира, че:


Във връзка със зачестили въпроси от здравноосигурени граждани за начина, по който хронично болните ще получават своите лекарствени продукти за домашно лечение, напълно или частично заплатени от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), в условия на извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание на РБългария от 13 март 2020 г., на свое заседание от 23 март т.г., Надзорният съвет на институцията прие:


Управителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) – проф. д-р Петко Салчев, отмени Заповед №РД-09-345 от 18.03.2020 г. за удължаване на срока за предоставяне на достъп до обществена информация по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и Вътрешните правила по прилагането му, като недостатъчно прецизна и противоречаща на заявените от него принципи за прозрачност и обществен контрол върху дейността на институцията.


Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, със заповед на управителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) проф. д-р Петко Салчев, временно се променя редът за достъп до обществена информация, предоставяна от НЗОК по реда на ЗДОИ и Вътрешни правила по прилагане на Закона за достъп до обществена информация в НЗОК № РД-16-70/05.11.2019 г.


Във връзка със Заповед № РД-09-313 от 16.03.2020 г. на управителя на НЗОК е разпоредено, чрез директорите на РЗОК, на всички лечебни заведения, които оказват болнична медицинска помощ на пациенти, страдащи от онкологични заболявания, че следва същите да оказват в пълен обем тази помощ, според съответните диагностично-лечебни алгоритми на клинични пътеки и амбулаторни процедури.


Във връзка с въведеното в България извънредно положение и с цел избягване на напрежение и струпване на пациенти в лекарските кабинети, при обслужване на хронично болни пациенти за издаване на рецепти за лекарствени продукти по протокол и рецептурна книжка, се въвежда следния режим на предписване и отпускане на лекарствените продукти:


Във връзка с обявената на 11.03.2020 г. от Световната здравна организация (СЗО) зараза от коронавирус за пандемия, лечебни заведения от чужбина са изпратили съобщения за отмяна на приема на български пациенти по реда на Наредба №2 на МЗ от 27.03.2019 г.


С цел обезпечаване на лечението и осигуряване на непрекъсваемост на терапията на здравноосигурените с лекарствени продукти по „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“, управителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е изпратил писмо до договорните партньори на институцията, чрез директорите на районните здравноосигурителни каси (РЗОК), което гласи:


Във връзка с регистрираните първи случаи на COVID-19 в България Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) предприема всички необходими мерки и прилага препоръките на Националния оперативен щаб за предотвратяване разпространението на COVID-19 в административните структури на страната, както следва:


Уведомяваме Ви, че поради профилактика на Персонализираната информационна система на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) от 18:00 часа на 21 февруари 2020 г. до края на деня на 23 февруари 2020 г. е възможно да има прекъсвания във връзката до системата. НЗОК се извинява на своите договорни партньори и на гражданите за причиненото неудобство.


На официалната интернет страница на НЗОК, рубрика „Лекарства, медицински изделия и храни“, подрубрика „За партньорите на НЗОК“, подрубрика „За производителите и вносителите на медицински изделия“ са публикувани следните документи: