phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

На свое заседание на 14 май 2018 г. Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК) прие информация за изпълнение на плана за разпределение на средствата за здравноосигурителни плащания за медицинска помощ по реда на правилата за координация на системите за социална сигурност по Закона за бюджета на НЗОК за 2018 г.


По повод тиражираната информация за искане на доплащане на медицинското изделие TAVI, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) информира следното: НЗОК има сключени договори с шест лечебни заведения за болнична медицинска помощ, които поставят на нуждаещи се пациенти медицинското изделие транскатетърна аортна клапа TAVI.


Във връзка с текст в сайта Clinica.bg, озаглавен първоначално „Втори вот на недоверие заради медицинските изделия“, публикуван повторно с променено заглавие „Още недоволни заради медицинските изделия“, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за пореден път подчертава, че няма починали пациенти поради невъзможност да доплатят за необходимите им медицински изделия.


Във връзка с извършена спешна съвместна проверка от контрольори на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и от Столичната здравноосигурителна каса (СЗОК), както и поради повишения медиен интерес към случая на починалата болна в УСБАЛССЗ “Св. Екатерина“, Ви информираме следното:


Във връзка с журналистически материали в печатните и в електронните медии, както и със сигнали от пациентски организации за болна, починала поради невъзможност да доплати цената на необходимото й медицинско изделие „Транскатетърна аортна клапа“, както и за други пациенти, чийто живот е застрашен поради липса на средства – според медиите, информираме следното:


Поради постъпване в болница на управителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), проф. д-р Камен Плочев, д.м.н., неговите функции временно ще бъдат изпълнявани от назначения днес за подуправител д-р Йорданка Пенкова. Д-р Пенкова е досегашен директор на Районната здравноосигурителна каса в Шумен, пост който заема вече пети мандат.


Разпределението на средствата по видове здравноосигурителни плащания на НЗОК по ЗБНЗОК за 2018 г. е съобразено със задълженията на НЗОК да осигурява предоставяне на здравноосигурените лица на пакета от здравни дейности на територията на Република България и по европейските регламенти, в рамките на средствата от приходите от здравноосигурителни вноски.


Във връзка с поисканата от министъра на здравеопазването - Кирил Ананиев, оставка на Управителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) - проф. д-р Камен Плочев, представяме на вниманието на обществото следната информация:


На свое заседание днес (26. януари 2018 г.) Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК) взе решение за определяне на правилата за заплащане на дейността на лечебните заведения за болнична помощ до влизане в сила на Националния рамков договор (НРД) 2018 за медицинските дейности.


Днес, 25. януари 2018 г., Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) получи от Министерството на здравеопазването (МЗ) трансфер за доплащане на разликата в потребителската такса на пенсионерите за месеците септември, октомври и ноември 2017 г. НЗОК подготвя плащанията към общопрактикуващите лекари, което изисква технологично време от няколко работни дни.


Във връзка със запитвания от средствата за масова информация за Решение №493 на Върховния административен съд (ВАС) на Република България, с което се отменят т.2 и т.3 от Решение на Надзорния съвет (НС) на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) №РД-НС-04-9 от 27.01.2015 г., информираме следното:


На 3. януари 2018 г. Пресцентърът на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) публикува на интернет страницата на институцията информация, озаглавена: „Осигурени са здравноосигурителните плащания за началото на 2018 г.“ За по-голяма точност на информацията правим следното уточнение: С до 1/12 от средствата, заложени в Закона за бюджета на НЗОК за 2018 г., през м. януари т.г. ще бъдат заплатени отложените плащания за аптеките от предходната година.


Във връзка с пресконференция на тема „Кой изнася лекарствата на българския пациент?“ , състояла се днес, 3. януари 2018 г., в Българската телеграфна агенция, на която председателят на Асоциация „Хипофиза“ – г-жа Ваня Добрева, и председателят на Центъра за защита правата в здравеопазването - д-р Стойчо Кацаров, изказаха напълно неверни твърдения, че „...касата не знае за какво плаща“ и, че „...броят опаковки по активни протоколи са повече от броя платени опаковки, както и обратното – платени опаковки от здравната каса, срещу които не стоят протоколи“, информираме следното:


В изпълнение на Закона за държавния бюджет за 2018 г. и Постановление № 332 от 22.12.2017 г. за изпълнението на държавния бюджет, Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) прие решение за извършване на здравноосигурителни плащания през м. януари т.г. в размер до 1/12 от средствата, заложени в Закона за бюджета на НЗОК за 2018 г.