phone
Национален телефонен номер
0800 14 800
phone RSS

По задание на Национална здравноосигурителна каса (НЗОК), HTA ООД, София, България е извършила обзорен анализ, резултатите от който са събрани в две издания – „Сменящата се парадигма в лечението на онкологичните заболявания: Независещи от хистологията терапии и свързаните с тях предизвикателства“ и „Предизвикателства пред достъпа до иновация. Нова ера в медицината: Генни терапии“.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 551 легла за активно лечение към 11 април 2021 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 25 735; от пациенти с COVID-19 са заети 9 536; свободните легла за активно лечение са 22 816.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) продължава да полага усилия за електронизиране на процесите, което допринася както за намаляване на обема на хартиените документи, които успешно се заменят с електронни формати, така и за значително улеснение на гражданите и договорните партньори.


Нашият колега, дългогодишният директор на районната здравноосигурителна каса в Русе - Калоян Копчев, почина.


Пожелавам Ви много енергия и висок дух, за да опазим най-ценното наше богатство – здравето!


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 524 легла за активно лечение към 04 април 2021 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 24 844; от пациенти с COVID-19 са заети 10 014; свободните легла за активно лечение са 23 680.


Във връзка с отвореното писмо на д-р Виктория Чобанова до редица институции и до медиите, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) категорично заявява, че отказва да бъде забърквана в предизборната кампания и не желае името й да бъде употребявано за политически цели.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 608 легла за активно лечение към 28 март 2021 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 25 535; от пациенти с COVID-19 са заети 9 353; свободните легла за активно лечение са 23 073.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) изплати общо 354 961 511 лв. за здравноосигурителни плащания за медицинска и дентална помощ на договорните си партньори за дейност м. февруари, в това число и по „Методиката за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка“ (Методиката), както следва:


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 644 легла за активно лечение към 21.03.март 2021 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 25 866; от пациенти с COVID-19 са заети 8278; незаетите легла за активно лечение са 22 778.


В неделя, 21 март 2021 г., ръководството на МБАЛ – Девня ЕООД, организира пресконференция с представители на регионалните медии, отразена и в някои централни медии, като в. „Дума“, и електронното издание news.bg. На пресконференцията са изказани неверни и манипулативни твърдения, които целят да въвлекат в политически интриги Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Управителят на лечебното заведение д-р Кирил Лозанов е съобщил, че COVID- структурата е принудена да преустанови работата си поради „абсурдни административни неуредици“ от страна на НЗОК.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 661 легла за активно лечение към 14. март 2021 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 24 981; от пациенти с COVID-19 са заети 6957; свободните легла за активно лечение са 23 680.


На днешния ден (15 март 2021г.) Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) отбелязва 22 години от своето основаване. С нейното създаване (Закон за здравното осигуряване от 1998 г.) в България бе възстановен общественият договорен модел. Сменена бе философията на здравната система, като тя се утвърди като солидарна. Неслучайно за рожден ден на НЗОК е избрана датата 15 март, като същата е обявена през 1985 г. от Общото събрание на Организацията на обединените нации за Световен ден за защита на потребителите. Призвана по закон да защитава правата на задължително осигурените лица, касата и до днес се стреми да осигури на гражданите достъпни, качествени и достатъчни по обем здравни грижи.


За да се подобри ефективността на контрола върху изразходването на обществения ресурс, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) апелира здравноосигурените граждани активно да проверяват информацията в пациентските си досиета.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 787 легла за активно лечение към 7. март 2021 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 23 589; от пациенти с COVID-19 са заети 5 552; свободните легла за активно лечение са 25 198. За да видите справката, отворете цялата новина.