phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Поради постъпване в болница на управителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), проф. д-р Камен Плочев, д.м.н., неговите функции временно ще бъдат изпълнявани от назначения днес за подуправител д-р Йорданка Пенкова. Д-р Пенкова е досегашен директор на Районната здравноосигурителна каса в Шумен, пост който заема вече пети мандат.


Разпределението на средствата по видове здравноосигурителни плащания на НЗОК по ЗБНЗОК за 2018 г. е съобразено със задълженията на НЗОК да осигурява предоставяне на здравноосигурените лица на пакета от здравни дейности на територията на Република България и по европейските регламенти, в рамките на средствата от приходите от здравноосигурителни вноски.


Във връзка с поисканата от министъра на здравеопазването - Кирил Ананиев, оставка на Управителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) - проф. д-р Камен Плочев, представяме на вниманието на обществото следната информация:


На свое заседание днес (26. януари 2018 г.) Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК) взе решение за определяне на правилата за заплащане на дейността на лечебните заведения за болнична помощ до влизане в сила на Националния рамков договор (НРД) 2018 за медицинските дейности.


Днес, 25. януари 2018 г., Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) получи от Министерството на здравеопазването (МЗ) трансфер за доплащане на разликата в потребителската такса на пенсионерите за месеците септември, октомври и ноември 2017 г. НЗОК подготвя плащанията към общопрактикуващите лекари, което изисква технологично време от няколко работни дни.


Във връзка със запитвания от средствата за масова информация за Решение №493 на Върховния административен съд (ВАС) на Република България, с което се отменят т.2 и т.3 от Решение на Надзорния съвет (НС) на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) №РД-НС-04-9 от 27.01.2015 г., информираме следното:


На 3. януари 2018 г. Пресцентърът на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) публикува на интернет страницата на институцията информация, озаглавена: „Осигурени са здравноосигурителните плащания за началото на 2018 г.“ За по-голяма точност на информацията правим следното уточнение: С до 1/12 от средствата, заложени в Закона за бюджета на НЗОК за 2018 г., през м. януари т.г. ще бъдат заплатени отложените плащания за аптеките от предходната година.


Във връзка с пресконференция на тема „Кой изнася лекарствата на българския пациент?“ , състояла се днес, 3. януари 2018 г., в Българската телеграфна агенция, на която председателят на Асоциация „Хипофиза“ – г-жа Ваня Добрева, и председателят на Центъра за защита правата в здравеопазването - д-р Стойчо Кацаров, изказаха напълно неверни твърдения, че „...касата не знае за какво плаща“ и, че „...броят опаковки по активни протоколи са повече от броя платени опаковки, както и обратното – платени опаковки от здравната каса, срещу които не стоят протоколи“, информираме следното:


В изпълнение на Закона за държавния бюджет за 2018 г. и Постановление № 332 от 22.12.2017 г. за изпълнението на държавния бюджет, Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) прие решение за извършване на здравноосигурителни плащания през м. януари т.г. в размер до 1/12 от средствата, заложени в Закона за бюджета на НЗОК за 2018 г.


Днес, 3.януари 2018 г., Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), Българският лекарски съюз (БЛС) и Българският зъболекарски съюз (БЗС) официално дадоха старт на преговорите за сключване на националните рамкови договори за медицински и за дентални дейности за 2018 г. Постигнато е споразумение по начина, сроковете и графика за водене на преговорите. Съгласуван е съставът на преговарящите екипи от страна на НЗОК и на съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина.


Преди 15 години, през януари 2003 година, в сътрудничество с Американската агенция за международно развитие (USAID), по проект „Подкрепа в здравния сектор” Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) надгради отдел „Права на пациентите”, като създаде своя Здравно-информационен център. Оттогава действа Национален телефон за консултации на гражданите („Горещ телефон”): 0800 14 800.


Днес (28.12.2017 г.) по-рано Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) информира гражданите за възникнала повреда, която е довела до прекъсване на достъпа до общите информационни ресурси на Централното управление на институцията и Столичната здравноосигурителна каса. Гражданите, които трябва да заверят протоколи за скъпоструващо лечение, могат да го направят в районната каса и в нейните офиси, независимо от техническия проблем. Столична каса е преминала на ръчна обработка на протоколите, които – след отстраняване на повредата, ще бъдат въведени в Персонализираната информационна система (ПИС).


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) поднася своите извинения на пациенти от София, които днес, 28.декември 2017 г., посещават по различни поводи Столичната здравноосигурителна каса и не могат да бъдат обслужени.