phone
Национален телефонен номер
0800 14 800
phone RSS


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 47 985 легла за активно лечение към 24 октомври 2021 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 25 076; от пациенти с COVID-19 са заети 7288; незаетите легла за активно лечение са 21 909.
 
Данните от отчетите на ЛЗБП са първични, тъй като промяната в легловата база е динамична.
 
Справката показва, че общият брой легла за страната е намален поради прекратяване на договорите на три лечебни заведения.

Данните по РЗОК и лечебни заведения може да намерите тук, данни с изменение – тук.