phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 487 легла за активно лечение към 5 септември 2021 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 21 186; от пациенти с COVID-19 са заети 3961; незаетите легла за активно лечение са 27 301.
                                
Данните от отчетите на ЛЗБП са първични, тъй като промяната в легловата база е динамична.
 
Данните по РЗОК и лечебни заведения може да намерите тук.