phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

По задание на Национална здравноосигурителна каса (НЗОК), HTA ООД, София, България е извършила обзорен анализ, резултатите от който са събрани в две издания – „Сменящата се парадигма в лечението на онкологичните заболявания: Независещи от хистологията терапии и свързаните с тях предизвикателства“ и „Предизвикателства пред достъпа до иновация. Нова ера в медицината: Генни терапии“.
 
Научният проект е независим - HTA ООД и авторите на текстовете не са спонсорирани от фармацевтични компании и/или асоциации и НЗОК за изготвянето на този анализ. Докладите са финансирани ексклузивно от HTA ООД. Авторите не съобщават за конфликт на интереси.
 
Авторският колектив е предоставил информираното си съгласие двете издания да бъдат публикувани на интернет страницата на НЗОК с цел - запознаване на научната медицинска общественост и обществото.
 
С текста на двете издания може да се запознаете тук и тук.