phone
Национален телефонен номер
0800 14 800
phone RSS

Във връзка cъс заплащаните от НЗОК лекарствени продукти за профилактика или предотвратяване на усложненията от острото инфекциозно заболяване COVID-19, идентифициран вирус с МКБ код – U07.1.а за домашно лечение, на сайта на НЗОК, рубрика „Лекарства, медицински изделия и храни”, подрубрика “Търговците на дребно с лекарства – аптеки” са публикувани „Правила за реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти за домашно лечение на задължително осигурените лица с Covid 19 за времето на обявената извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на посоченото остро инфекциозно заболяване”.