phone
Национален телефонен номер
0800 14 800
phone RSS

Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) изпрати на Българския лекарски съюз (БЛС) следния Проект на Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между НЗОК и БЛС за 2020 – 2022 г. (Обн., ДВ, бр.7 от 24.01.2020 г., в сила от 1.01.2020 г., попр., бр.16 от 24.02.2020 г., изм. и доп., бр.18 от 28.02.2020 г., в сила от 1.03.2020 г., бр. 36 от 14.04.2020 г., бр. 40 от 5.05.2020 г., в сила от 5.05.2020 г.).
 
Пълният текст на Проекта можете да видите тук: