phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

На 29. януари 2019 г., по инициатива на Сдружението на общинските болници в България (СОББ), в Централното управление на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) се състоя среща с Надзорния съвет и оперативното ръководство на институцията.
На срещата бяха дискутирани редица проблеми в работата на общинските болници, като
намалената стойност на клинична пътека (КП) № 56 „Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (чмн), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми“. Цената на пътеката е договорена между Българския лекарски съюз и НЗОК в Договор за изменение и допълнение на НРД за медицинските дейности за 2018 г.
 
Анализите на дейността на общинските болници, извършен от експерти на НЗОК, показват, че тази КП представлява от 1/3 до 1/2 от цялата дейност на лечебните заведения.
В тази връзка, Надзорният съвет на институцията изрази мнение, че е възможно да се възстанови цената на клинична пътека №56, като това може да стане с Анекс към Договор за изменение и допълнение на НРД за медицинските дейности за 2018 г., след преговори с БЛС.