phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Във връзка с репортаж на журналистката Кристина Налбантова, излъчен в централната емисия на новините на БТВ, на 16. януари 2019 г., озаглавен „НЗОК намали парите за лечение на пациентите с инсулт“, управителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), д-р Дечо Дечев,  изпрати писмо до г-н Венелин Петков, директор „Новини, актуални предавания и спорт“ в БТВ, в което изразява становището на институцията по темата.
 
В писмото се казва:
 
          УВАЖАЕМИ Г-Н ПЕТКОВ,
 
          На 15. януари 2019 г. в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е постъпило запитване от г-жа Налбантова относно съвременното лечение на инсулт. За да бъдем коректни спрямо Вашата медия, отговорът на запитването на репортерката беше изготвен още същия ден, доста преди определения от нея краен срок.
          С огромно недоумение проследихме репортажа на журналистката, в който не бе взета предвид информацията по темата, предоставена от НЗОК. Вместо това, аудиторията на Вашата уважавана и авторитетна медиа бе дезинформирана и – вероятно, разтревожена от едностранно поднесеното мнение от доц. Росен Калпачки, дм, началник на клиника в  МБАЛ „Св. Анна“ – София АД, че намалените средства ще стигнат за лечение само на малък брой болни. За Ваша информация, справката, направена в информационната система на НЗОК, показа, че за миналата година общият брой на пациентите, лекувани по КП № 51 е 790, като в МБАЛ „Св. Анна“  за същия период, по клинична пътека (КП) № 51 „Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза“ са се лекували 234 пациента.
 
          Както бе описано в информацията на НЗОК, предоставена на г-жа Налбантова,
през 2019 г. цената на дейността по клинична пътека (КП) № 51 „Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза“ не само не е намалена, но е и чувствително увеличена. Тя покрива дейностите, медикамента, необходим за извършване на тромболизата и интервенционално лечение.
         Цената на дейностите за лечение на инсулт е една и съща. Настъпилите промени в цените на клиничните пътеки касаят актуализация на заложената цена на тромболитика в Позитивния лекарствен списък, която през годините е варирала и през 2019 г. тя е 753,65 лв.
 
          В тази връзка НЗОК/РЗОК ще извършат  проверки на лечебните заведения, за да се установи на каква цена закупуват от търговците на едро тромболитика и какво количество е приложено за всеки конкретен случай.
 
          Цените и обемите на медицинските дейности се договарят с Българския лекарски съюз и са публично достояние. Договор № РД-НС-01-1-2 от 27. декември 2018 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2018 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2018 г.) е публикуван на официалния сайт на НЗОК – www.nhif.bg, рубрика „НРД“  и всеки, който има интерес, може да се запознае с неговото съдържание.
 
          Уважаеми г-н Петков,
          Девизът на Вашата телевизия гласи: “Силата да бъдеш информиран“. Злоупотребата със страданието на пациентите чрез публично оповестяване на неверни твърдения не олицетворява сила. Вярвам, че в името на обективното, безпристрастно и коректно информиране на Вашите зрители ще направите достояние становището на институцията по репортажа на г-жа Налбантова. НЗОК е създадена да защитава правата на пациентите на всички нива на здравноосигурителната система и затова разчита на подкрепата на безпристрастните медии – като коректив и като медиатор между институцията и здравноосигурените граждани. 
 
УПРАВИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНАТА
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ