phone
Национален телефонен номер
0800 14 800
phone RSS

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 661 легла за активно лечение към 14. март 2021 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 24 981; от пациенти с COVID-19 са заети  6957; свободните легла за активно лечение са 23 680.
 
Данните от отчетите на ЛЗБП са първични, тъй като промяната в легловата база е динамична.
 
Данните по РЗОК и лечебни заведения може да намерите тук.