phone
Национален телефонен номер
0800 14 800
Актуално COVID-19

НОВИНИ ОТ НЗОК

Предоставяме информация за лечебните заведения от извънболничната медицинска помощ, които ще обслужват пациенти със симптоми на Covid 19 („Ковид зони“), сключили допълнителни споразумения с районните здравноосигурителни каси, към 21 октомври 2021 г.:


Всички здравноосигурени граждани, навършили 65-годишна възраст към датата на ваксинацията и тези на възраст над 65 години вече имат достъп до противогрипни ваксини. В изпълнение на Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 2019-2022 г., приета с Решение № 6 от 10 януари 2019 г. на Министерския съвет на Република България (Национална програма), която НЗОК администрира, общопрактикуващите лекари могат да заявят количества профилактични противогрипни ваксини към определения търговец на едро, необходими за имунизация на гражданите от целевата група в тяхната пациентска листа. Личните лекари ще имунизират приоритетно пациенти над 65-годишна възраст с хронични заболявания.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 47 985 легла за активно лечение към 17 октомври 2021 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 25 767; от пациенти с COVID-19 са заети 6 344; незаетите легла за активно лечение са 22 218.