phone
Национален телефонен номер
0800 14 800
Актуално COVID-19

НОВИНИ ОТ НЗОК

Поради необходимост от обновяване на работоспособността на средата, където са основните информационни системи, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) уведомява всички заинтересовани, че актуализацията ще се извърши от 18.00 часа на 25.06.2021 г. до 07.00 часа на 28.06.2021 г.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 350 легла за активно лечение към 20 юни 2021 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 23 267; от пациенти с COVID-19 са заети 952; незаетите легла за активно лечение са 25 083.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 395 легла за активно лечение към 13 юни 2021 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 23 222; от пациенти с COVID-19 са заети 1 089; незаетите легла за активно лечение са 25 173.