phone
Национален телефонен номер
0800 14 800
Актуално COVID-19

НОВИНИ ОТ НЗОК

На 21.09.2022г. в гр. Белград, Република Сърбия проф. д-р Петко Салчев взе участие в кръгла маса на тема „Сравнение между задължителното и доброволното здравно осигуряване”, организирана от Юго-източната европейска здравна мрежа. Управителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) представи българския опит в областта на акредитацията на лечебните заведения от 2000 до 2022 година, както и съпоставката между акредитацията и лицензирането.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 676  легла за активно лечение към 18 септември 2022 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети  21 615; незаетите легла за активно лечение са 27 061.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 676  легла за активно лечение към 11 септември 2022 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети  20 087; незаетите легла за активно лечение са 28 589.