phone
Национален телефонен номер
0800 14 800
Актуално COVID-19

НОВИНИ ОТ НЗОК

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 784 легла за активно лечение към 28 февруари 2021 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 22 524; от пациенти с COVID-19 са заети 4 416; незаетите легла за активно лечение са 26 260. За да видите справката, отворете цялата новина.


Днес (01.03.2021 г.), управителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) - проф. д-р Петко Салчев, е изпратил до председателя на Българския лекарски съюз (БЛС) писмо – уточнение, по повод допусната техническа грешка в отговора на т. 2 от питането на БЛС относно заплащане на изпълнителите на медицинска помощ. Публикуваме пълния текст на писмото, както следва:


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 749 легла за активно лечение към 21 февруари 2021 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 23 113; от пациенти с COVID-19 са заети 3 523; незаетите легла за активно лечение са 25 636. Отворете цялата новина, за да видите справката.