phone
Национален телефонен номер
0800 14 800
Актуално COVID-19

НОВИНИ ОТ НЗОК

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 350 легла за активно лечение към 20 юни 2021 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 23 267; от пациенти с COVID-19 са заети 952; незаетите легла за активно лечение са 25 083.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 395 легла за активно лечение към 13 юни 2021 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 23 222; от пациенти с COVID-19 са заети 1 089; незаетите легла за активно лечение са 25 173.


Във връзка с множество публикации в обществените медии, ангажирани с осъществяваната контролна дейност на Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) спрямо лечебните заведения за болнична медицинска помощ (ЛЗБМП), Ви информираме следното: За периода от 01.01.2021 г. до 10.06.2021 г. са извършени проверки, както следва: