phone
Национален телефонен номер
0800 14 800
Актуално COVID-19

НОВИНИ ОТ НЗОК

На интернет страницата на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), в рубрика ЗА НЗОК, линк ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПО ЗДОИ или на електронен адрес https://www.nhif.bg/page/2229, е публикувана следната информация:


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е заплатила 33 720 лв. за 562 одобрени за заплащане изследвания „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“, назначени с бланка МЗ-НЗОК № 4 от лекар специалист, работещ по договор с НЗОК, за периода 01.04.2020 г. - 31.07.2020 г. Изследванията, назначени от районните здравни инспекции с бл. МЗ-НЗОК № 4А за същия период са 10 841, като за тях касата е заплатила 650 460 лв. Според Националния рамков договор за медицинските дейности 2020-2022, НЗОК е сключила договор за извършване на изследването „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“, с 39 лаборатории, определени със Заповед на министъра на здравеопазването. В таблицата по-долу публикуваме конкретните данни.


По повод журналистически интерпретации на публикувана информация на официалния сайт на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за заплатени от институцията суми за лечение на здравноосигурени пациенти с COVID-19, за периода 1 март – 23 август 2020 г., заявяваме следното: