phone
Национален телефонен номер
0800 14 800
Актуално COVID-19

НОВИНИ ОТ НЗОК

Във връзка с динамиката на процеса, предоставяме информация за лечебните заведения от извънболничната медицинска помощ, които ще обслужват пациенти със симптоми на Covid 19 („Ковид зони“), сключили допълнителни споразумения с районните здравноосигурителни каси, към 20 септември 2021 г.:


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 253 легла за активно лечение към 19 септември 2021 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 24 321; от пациенти с COVID-19 са заети 4878; незаетите легла за активно лечение са 23 932.


Във връзка cъс заплащаните от НЗОК лекарствени продукти за профилактика или предотвратяване на усложненията от острото инфекциозно заболяване COVID-19, идентифициран вирус с МКБ код – U07.1.а за домашно лечение, на сайта на НЗОК, рубрика „Лекарства, медицински изделия и храни”, подрубрика “Търговците на дребно с лекарства – аптеки” са публикувани „Правила за реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти за домашно лечение на задължително осигурените лица с Covid 19 за времето на обявената извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на посоченото остро инфекциозно заболяване”.