phone
Национален телефонен номер
0800 14 800
Актуално COVID-19

НОВИНИ ОТ НЗОК

Към 22.11.2020 г. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 474 легла за активно лечение. От информационната система на НЗОК е видно, че от общия брой договорени легла са заети 22 072, от които от пациенти с COVID-19 заетите са 6 183. Незаетите легла за активно лечение към 22.11.2020 г. са 26 402. Данните от отчетите на ЛЗБП са първични, като промяната в легловата база е динамична. За да видите справката, отворете цялата новина.


Към 15.11.2020 г. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 524 легла за активно лечение. От информационната система на НЗОК е видно, че от общия брой договорени легла са заети 21 391, от които от пациенти с COVID-19 заети са 5 618. Незаетите легла за активно лечение към 15.11.2020 г. са 27 133. За да видите справката, отворете цялата новина.


На официалната интернет страница на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) в меню „Лекарства, медицински изделия и храни“, подменю „Медицински изделия и диетични храни“, линк: „Медицински изделия и диетични храни прилагани в извънболничната медицинска помощ“ или на следния линк www.nhif.bg/page/1491 е публикувано „Указание № РД-16-64/13.11.2020г. за изменение и допълнение на указание за работа със списък на диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК № РД-16-36/29.04.2020 г.“.