phone
Национален телефонен номер
0800 14 800
Актуално COVID-19

НОВИНИ ОТ НЗОК

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Българският лекарски съюз (БЛС) продължават обсъждането на Анекс към Националния рамков договор 2020-2022 за медицински дейности.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА БРОЯ ХОСПИТАЛИЗАЦИИ ПО КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ, СКЛЮЧИЛИ ДОГОВОРИ С НЗОК, ЗА МЕСЕЦ ЮНИ И ЮЛИ – 2019 И 2020 г., В Т.Ч. И ПАЦИЕНТИ С COVID-19


На среща днес, 22. юли 2020 г., между ръководството на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и директорът на МБАЛ „Св. Мина“ в Пловдив, проф. Петър Петров, бе договорено подписването на анекс към договора на лечебното заведение с РЗОК-Пловдив по клинична пътека 104 „Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания - остро протичащи, с усложнения“. По клиничната пътека ще бъдат лекувани само пациенти с доказан COVID 19, които са насочени за хоспитализация от РЗИ.