phone
Национален телефонен номер
0800 14 800
Актуално COVID-19

НОВИНИ ОТ НЗОК

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 749 легла за активно лечение към 21 февруари 2021 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 23 113; от пациенти с COVID-19 са заети 3 523; незаетите легла за активно лечение са 25 636. Отворете цялата новина, за да видите справката.


Във връзка с публикуваното на сайта на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) (https://www.nhif.bg/page/146Icf/) съобщение за сключване на договори за 2021 г. за отстъпки и/или за прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, правим следното уточнение:


Стартира разпределението на постъпващите дози и поставянето на ваксини при общопрактикуващите лекари (ОПЛ). Напомняме, че Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) прие правилата, по които на общопрактикуващите лекари ще бъдат заплащани по 10 лв. за всяка апликация на ваксината.