phone
Национален телефонен номер
0800 14 800
Актуално COVID-19

НОВИНИ ОТ НЗОК

За лечение на български здравноосигурени граждани в чужбина за периода 1 януари - 31 март 2020 г., Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е възстановила 22 384 000 лв. на други държави членки на Европейския съюз (ЕС), страни от Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Конфедерация Швейцария, както и по двустранни спогодби, както следва:


В продължение на поетите ангажименти от управителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), проф. д-р Петко Салчев, за пълна прозрачност в дейността на институцията, предоставяме по области данните от системата за ежедневно отчитане на НЗОК за заявените за заплащане суми от лечебните заведения за изписаните пациенти, хоспитализирани с COVID19.