phone
Национален телефонен номер
0800 14 800
Актуално COVID-19

НОВИНИ ОТ НЗОК

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 480 легла за активно лечение към 22 май 2022 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 23 439; незаетите легла за активно лечение са 25 041.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 570 легла за активно лечение към 15 май 2022 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 24 015; незаетите легла за активно лечение са 24 555.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 505 легла за активно лечение към 08 май 2022 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 19 033; незаетите легла за активно лечение са 29 472.