phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Брой отчетени към НЗОК случаи на задължително осигурени лица с Covid-19 за периода от 01.03.2020 г. до 31.08.2020 г.
ЛЗ за БМП Брой случаи Сума лв.
Клинични пътеки - общо 5,102 4,775,279.81
в т.ч.    
КП № 104 4,099 3,790,338.00
КП № 39 1,180 890,497.37
КП № 48 5 4,790.50
Други с придружаващ код за Covid-19 75 89,653.94
     
Клинични процедури - общо    
Кпр № 3 306 1,018,779.00
Кпр № 4 185 123,845.00
     
Карантинирани 623 352,012.80
     
Общо заплатени за периода средства по отчетени към НЗОК пациенти с  COVID-19 6,269,916.61