phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

 
Във връзка със запитване от председателя на Сдружение „Фенилкетонурия България“ – г-жа Пепа Манева, за необходимостта родителите на деца с това заболяване да доплащат за някои от диетичните храни със специални медицински цели, информираме следното:
 
В списъка с диетични храни за специални медицински цели, определен от Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), за диагнозата „Класическа Фенилкетонурия“ са включени диетични храни за всяка възрастова група, заплатени на 100% от касата. В компетенциите на лекуващите лекари е да изберат най-подходящата храна за всеки пациент според потребностите, здравословното му състояние и неговата възраст.
 
НЗОК заплаща диетичните храни за специални медицински цели на стойността, на която е договорена с притежателите на разрешително за употреба.
 
     За календарната 2019 г. пациентите с фенилкетонурия са 68, а общата сума, заплатена от НЗОК, е 658 445,11 лв.
           От  началото на 2020 г. до април т.г. НЗОК е заплатила 256 756, 45 лв. за храни за специални медицински цели на 63-ма пациенти с фенилкетонурия.