phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Във  връзка със зачестили въпроси от здравноосигурени граждани за начина, по който хронично болните ще получават своите лекарствени продукти за домашно лечение, напълно или  частично заплатени от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), в условия на    извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание на РБългария от 13 март 2020 г., на свое заседание от 23 март т.г., Надзорният съвет на институцията прие:
 
УКАЗАНИЯ ОТНОСНО РЕЖИМА НА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ
 
- Указание №РД-16-26 за дейността на лечебните заведения за болнична медицинска помощ за диагностика, лечение и въвеждане на карантинен режим при пациенти с COVID-19.
 
 Указанията са публикувани на официалната интернет страница на НЗОК – www.nhif.bg, в рубрика АКТУАЛНО COVID-19.
За всички казуси, които не са намерили място в указанията, здравноосигурените лица следва да се обръщат към общопрактикуващите си лекари.
 
При възникнали недоразумения с аптеките, от които търсят медикаментите си, гражданите могат да подават сигнали до районните здравноосигурителни каси, за да бъдат извършени проверки. Контактите на 28-те РЗОК са посочени на интернет страницата на НЗОК и тук.