phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Управителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) – проф. д-р Петко Салчев, отмени Заповед №РД-09-345 от 18.03.2020 г. за удължаване на срока за предоставяне на достъп до обществена информация по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и Вътрешните правила по прилагането му, като недостатъчно прецизна и противоречаща на заявените от него принципи за прозрачност и обществен контрол върху дейността на институцията.
 
Въпреки обективните трудности от създадената извънредна ситуация, Националната здравноосигурителна каса остава отворена за всички въпроси и сигнали на гражданите.