Права и отговорности на ЗОЛ при получаване на лекарства, медицински изделия и диетични храни за домашно лечение

 • Здравноосигуреното лице (ЗОЛ) е задължено да внася здравноосигурителните си вноски по ред и в срокове, определени в Закона за здравното осигуряване. В противен случай то губи здравноосигурителните си права, които се възстановяват след внасяне на дължимите суми.
 • Националната здравноосигурителна каса заплаща в полза на ЗОЛ за домашно лечение на територията на страната:

- лекарствени продукти, включени в „Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10/2009г.“. Лекарства и аптеки/Списъци с лекарствени продукти

- медицински изделия за домашно лечение, включени „Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група“. Медицински изделия и диетични храни/Медицински изделия, прилагани в извънболничната медицинска помощ

- диетични храни за специални медицински цели, включени „Списък на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК“. Медицински изделия и диетични храни/Диетични храни за специални медицински цели

 • Лекарствените продукти, медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели се предписват само след извършен преглед от лекар, който се документира в амбулаторния лист и се удостоверява с подписа на ЗОЛ.
 • ЗОЛ има правото да изисква от изпълнителя на медицинска помощ информация относно всички лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, които получава, по отношение на тяхното действие, странични ефекти, както и възможна алтернатива при частично заплащане.
 • ЗОЛ няма право да изисква заместване на предписаните лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели в аптеката.
 • ЗОЛ носи солидарна отговорност с лекуващия лекар за провежданото лечение.
 • ЗОЛ следва да следи срока на валидност на електронното предписание.
Върни се в началото на страницата
Управление на вашата поверителност

За оптималната работа на интернет страницата, порталът на НЗОК и нашите партньори използваме технологии, за да съхраняваме и/или да имаме достъп до информация за устройството Ви – бисквитки или cookies. Приемайки тези технологии, Вие позволявате на НЗОК и на партньорите ни да обработваме лични данни на този сайт, като поведението Ви или уникални идентификатори за Вашето устройство. Несъгласието или отмяната на съгласие може да се отрази неблагоприятно върху някои характеристики или функции.

Кликнете долу, за да се съгласите с гореспоменатото или да направите конкретен избор, включително да упражните правото си на несъгласие с това компании да обработват лична информация, базирана на легитимен интерес, а не съгласие. Можете да промените избора си по всяко време, като кликнете върху „Настройки“ по-долу.

Използваме данните ви за:

 • Точни данни за географско позициониране и идентификация чрез сканиране на устройства
 • Персонализирани реклами и съдържание, измерване на реклами и съдържание, статистика за аудиторията и разработване на продукти
 • Строго необходими бисквитки
 • Функционални
 • Аналитични
 • Реклама
 • Бисквитки за функции, анализ, рекламни (не-IAB доставчици) и социални медии