Какви стъпки трябва да предприеме ЗОЛ, за да получи лекарства, медицински изделия и диетични храни

 • Да провери здравноосигурителния си статус на интернет страницата на НЗОК в рубрика За граждани /Е- услуги/ Проверка на здравноосигурителен статус.
 • След извършен преглед, при необходимост от назначаване на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, на база на вече издаден медицински документ (амбулаторен лист, епикриза, протокол или друг медицински документ), ОПЛ отразява диагноза по МКБ код в електронната рецептурна книжка и издава електронно предписание. Електронна рецептурна книжка на хронично болния (ЕРК) се издава след диагностициране на хронично заболяване, включено в списъка на заболяванията по чл. 45, ал.4 от Закона за здравното осигуряване.
 • Лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани от НЗОК се предписват само по електронен път (с електронни предписания). Предписването на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни, заплащани от НЗОК се извършва от лекари от лечебни заведения за извънболнична помощ, сключили договор с НЗОК по своя преценка, в зависимост от състоянието на конкретния пациент на следните видове електронни предписания:
  • единично електронно предписание (рецептурна бланка образец МЗ-НЗОК № 5 от Наредба № 4 за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти) - в количества за не повече от 30 дни, освен когато липсва подходяща опаковка, съгласно Приложение №1 на ПЛС;
  • тройно електронно предписание (рецептурна бланка образец МЗ-НЗОК № 5А от Наредба № 4). Тройното електронно предписание се състои от три части – А, В и С. На една част предписаното количество на лекарствен продукт/медицинско изделие/диетична храна за специални медицински цели е за до 30 дни, освен когато липсва подходяща опаковка в списъците на НЗОК. На едно тройно електронно предписание предписаното количество може да е за не повече от 100 дни, предписано на до три части.
 • Ако за назначената терапия се изисква „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“, ЗОЛ е необходимо да посети лекуващия лекар в лечебното заведение, упоменато в изискванията, публикувани на сайта на НЗОК. Ангажимент на лекар по съответната медицинска специалност /специализирана комисия е да подготви необходимите документи и изследвания, съобразно утвърдените Изисквания на НЗОК и да издаде "Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“. Лекарства и аптеки/Изисквания за заболявания
 • Протоколът има срок на валидност до 365 календарни дни, считано от датата на валидност РЗОК.
 • Въз основа на протокола личният лекар или специалистът издава електронно предписание.

Получаване на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК.

 • Лекарствените продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение се отпускат от аптеки, сключили договор с НЗОК.
 • Информация за аптеките, сключили договор с НЗОК е достъпна на интернет страницата на НЗОК в рубрика За граждани /Е- услуги/ Търсене на договорни партньори и дейности.
 • За отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК се изисква представяне на документ за самоличност на ЗОЛ/преносителя. Магистър-фармацевтът проверява в Националната здравноинформационна система (НЗИС) за наличието на издадено електронно предписание по идентификатор на пациента (ЕГН, ЛНЧ, ССН и осигурителен номер на чуждестранно лице) и дата на издаване на електронното предписание.
 • Отпускането на лекарствените продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, предписани с „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“, се извършва след представяне на документ за самоличност на ЗОЛ и оригинал на протокол, като копие от него се предоставя в аптеката.
 • Електронни предписания, с които са предписани лекарствените продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, се изпълняват без оглед на териториални ограничения, свързани с тяхното предписване.
 • Електронните предписания за лекарствените продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани от НЗОК, имат срок на валидност, считано от датата на издаване, както следва:
  • до 15 календарни дни - за единично електронно предписание и за част А от тройно електронно предписание;
  • до 45 календарни дни - за част В от тройно електронно предписание;
  • до 75 календарни дни - за част С от тройно електронно предписание.
 • Отделните части на тройното електронно предписание (рецептурна бланка образец МЗ-НЗОК № 5А) се изпълняват последователно в техните срокове, считано от датата нейното издаване, съответно – датата на отпускане на предходното количество от предписаните продукти:
  • до 15 календарни дни - - за част А;
  • от 25 до 45 календарни дни - за част В; 
  • от 50 до 75 календарни дни - за част С.
 • При наличие на повече от едно електронно предписание с различен брой дни се изпълнява това с най-късия срок, но не по-малко от 25-ия ден.
Върни се в началото на страницата
Управление на вашата поверителност

За оптималната работа на интернет страницата, порталът на НЗОК и нашите партньори използваме технологии, за да съхраняваме и/или да имаме достъп до информация за устройството Ви – бисквитки или cookies. Приемайки тези технологии, Вие позволявате на НЗОК и на партньорите ни да обработваме лични данни на този сайт, като поведението Ви или уникални идентификатори за Вашето устройство. Несъгласието или отмяната на съгласие може да се отрази неблагоприятно върху някои характеристики или функции.

Кликнете долу, за да се съгласите с гореспоменатото или да направите конкретен избор, включително да упражните правото си на несъгласие с това компании да обработват лична информация, базирана на легитимен интерес, а не съгласие. Можете да промените избора си по всяко време, като кликнете върху „Настройки“ по-долу.

Използваме данните ви за:

 • Точни данни за географско позициониране и идентификация чрез сканиране на устройства
 • Персонализирани реклами и съдържание, измерване на реклами и съдържание, статистика за аудиторията и разработване на продукти
 • Строго необходими бисквитки
 • Функционални
 • Аналитични
 • Реклама
 • Бисквитки за функции, анализ, рекламни (не-IAB доставчици) и социални медии