phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания