phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания

xlsx Най-ниски предложени цени на ремонтни дейности
Дата: 12.05.2022 (17,36KB)


xls Най-ниски предложени цени на ПСПСМИ
Дата: 12.05.2022 (197,00KB)


xlsx Списък с допуснати и класирани участници в следващ етап от процедурата по договаряне на стойността на ПСПСМИ и ремонтни дейности
Дата: 26.04.2022 (19,33KB)


pdf Указание за попълване на приложение № 9 Двустранен протокол
Дата: 21.04.2022 (63,96KB)


pdf Покана от дата 22.02.2022 г.
Дата: 22.02.2022 (1 914,52KB)


pdf Спецификация с определени и групирани ПСПСМИ
Дата: 22.02.2022 (349,36KB)


pdf Ремонти на медицински изделия, изработени по поръчка
Дата: 22.02.2022 (179,61KB)


xlsx Заявление - приложение № 2
Дата: 22.02.2022 (14,80KB)


doc Декларация количества - приложение № 3
Дата: 22.02.2022 (41,50KB)


xls Ценово предложение - приложение № 4
Дата: 22.02.2022 (49,00KB)


xls Справка производител - приложение № 5
Дата: 22.02.2022 (40,00KB)


doc Декларация по чл. 57, ал. 3, т. 5 от Наредба № 7/31.03.2021 г. - приложение № 6
Дата: 22.02.2022 (41,00KB)


xls Декларация по чл. 59 от Наредба № 7/31.03.2021 г. - приложение № 7
Дата: 22.02.2022 (42,00KB)


xlsx Таблица с каталожни номера - приложение № 8
Дата: 22.02.2022 (10,58KB)


xls Двустранен протокол ПСПСМИ - приложение № 9
Дата: 22.02.2022 (39,50KB)


xls До заявителите за участие в процедурата по договаряне на стойността на ПСПСМИ. Публикувано е актуализирано приложение № 4 „Ценово предложение“.
Дата: 07.12.2021 (48,50KB)


Покана до производителите или търговците на едро с медицински изделия и/или техните упълномощени представители, или лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на ПСПСМИ - публикувана на 30.11.2021
Дата: 30.11.2021 (140,12KB)


pdf Приложение № 1 - Спецификация с определени и групирани ПСПСМИ
Дата: 30.11.2021 (349,36KB)


pdf Приложение №1-Ремонти на медицински изделия, изработени по поръчка
Дата: 30.11.2021 (90,07KB)


xlsx Приложение № 2 Заявление
Дата: 30.11.2021 (15,96KB)