phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Списък на лаборатории, съгласно заповед на Министъра на здравеопазването, извършващи изследване „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“


Информация за COVID-19