phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Списък на лаборатории, съгласно заповед на Министъра на здравеопазването, извършващи изследване „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“


УСЛОВИЯ И РЕД за отмяна на УСЛОВИЯ И РЕД за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК


Информация за COVID-19