phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Моите права и задължения като здравноосигурен