phone
Национален телефонен номер
0800 14 800Период:
05.06.2020 00:00:00 - 05.07.2020 23:59:59
Европейска здравноосигурителна карта
от: А. Д.  
Дата: 03.07.2020 13:28:20

Добър ден,
Аз съм от Б.,но уча във Франкфурт.Вчера исках да пътувам за България,за да си подновя европейска здравна карта понеже тя изтича на 28/06/2020.Номер на ЕЗК-ххххххххххх.Но при миенето на прозореца се подхлъзнах и паднах от 3тия етаж.Счупих си лявата ръка и изкълчих левия крак.Вчера бях опериран на ръката и в сряда ще ме оперират още веднъж.Понеже от неделя ЕЗК няма да покрива разходите,бих искал да разбера как мога да удължа валидността й.Има ли вариант аз с кредитна карта или по банков път да извърша плаштането за следващите 12 месеца,а Вие да изпратите факс или някакво подтвърждение на клиниката във Франкфурт,че ЕЗК е удължена?
Поздрави,
А. Д.


Отговор от НЗОК   Дата: 03.07.2020 13:52:37

ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ И ВАКСИНАЦИИ НА ВСИЧКИ ПАЦИЕНТИ от: АИППМП ЕООД Дата: 19.05.2020 17:45:32
от: П. Е.  
Дата: 03.07.2020 07:43:45

Въпрос:
и отговор на НЗОК Отговор от НЗОК Дата: 22.05.2020 13:49:21
Уважаеми д-р ххх,
...................
Ако в една практика работят титуляр и нает лекар, и при профилактични прегледи, и ваксини на деца до 18 г. възраст времето за извършване на някои от тези прегледи съвпада частично или напълно при описване на извършената дейност от двамата лекари в Електронния отчет, това противоречи ли на изискванията на Заповедите, по които работим във връзка с епидемичната обстановка поради КОВИД 19? Да се има предвид, че двамата лекари работят в една детска консултация, но техническото изпълнение на описанието на извършените дейности в амбулаторен лист е в две други отделни помещения, на отделни компютри и програми.В практиката работят още двама служители. Практиката се намира в самостоятелно помещение , около 75 м /2 ,от около общо 100м/2.С отделен самостоятелен вход само за практиката.
Наблюденията показват, че в почти всички детски консултации , напр. заключен вход на двуетажна поликлиника, майките и децата контактуват пред заключената врата на поликлиниката. И не само майки и деца , а пред заключените врати чакат и възрастни пациенти с най- различни заболявания. За съжаление, преди 20 години бяхме поставени при тези условия и след това продължи да се влошават условията. Когато бях млад и хубав педиатър, детската консултация бе на километър от поликлиниката с болни от всякакъв род .
На въпрос мой № 3 ,не е отговорено ясно и точно. Старах се да е кратък. Ето сега обяснявам защо питам -всеки ден ли можем да правим профилактични прегледи и ваксини до 18г. Ваксинацията с БЦЖ изисква:
1. ден се направи проба Манту, след 72 часа се отчита резултата и при нужда се направи БЦЖ ваксина .
Което означава автоматично че излизаме извън дните вторник и четвъртък.
.Ние се стараем да спазваме противоепидемичните мерки, както по отношение да няма в едномоментно струпване на родители и деца, дезинфекцията и т.н. Преди 7-8 години , в желанието си да установя ред в практиката , като да няма в часовете за детска кносултация влизане на други пациенти , една година плащах наем на цялото помещение. Впоследствие , без да бъде уведомен, се провежда търг за едната стая и сега в нея работи гастроентеролог. Понякога той идва със свои пациенти извън часовете за амбулаторията му часове с негови пациенти. Стараем се да спазваме всичмки правила все пак.
Поставям тези въпроси ,за да се знае ясно и точно от всички ,тъй като ,като няма тълкование от НЗОК,всеки си тълкува по собствена преценка. Както се каза и от Щаба- ОПЛ са около 4 000 и хиляди са вариантите на практиките- с деца, без деца , с малко деца , с деца в ученическа възраст и т.н.
Извинявам се за въпросите ,но изразявам и мненията на колеги.
Благодаря за отговора !


Отговор от НЗОК   Дата: 03.07.2020 07:46:37

Протоколи
от: В. С.  
Дата: 02.07.2020 16:38:29

Здравейте, имам протокол валиден до 13.07.20 г. Мога ли да представя новия за заверка на 10.07.20 г. ?


Отговор от НЗОК   Дата: 03.07.2020 11:34:53

Екземпляр Е 213 Подробен медицински доклад към рег. 1408/71
от: Т. Ц.  
Дата: 02.07.2020 14:16:07

Здравейте!
Имам издадено телково решение ххх от 083 11.06.2020 г от Втори състав на ТЕЛК Общи заболявания към МБАЛ "хххх".
При подаване на документи за инвалидна пенсия, получих празен енземпляр на Е 213 тъй като няколко години съм работил в чужбина. Декларирал съм, че в срок от месец ще го депозирам попълнено. Входящия номер на депозираните документи е от 18.06,2020 г. В сайта на НЗОК намерих указанието за издаването и попълването на екземпляра. Запознах се обстойно и имам няколко въпроса:
- необходимо ли е попълване на всички части от Е213 или само на заболяването за което отговаря лекуващия лекар.
- как следва да постъпя при положение , че не срещнах никакво разбиране и ме подмятат като парцал вече втора седмица.
- управителя на ДКЦ където е лекуващия ми лекар ме изпраща при личния лекар , но съгласно указанията на НЗОК лекуващия лекар отговаря за това.
Лекуващия ми лекар категорично отказва да попълни страница едно или да ми даде някакви насоки.
Моля за Вашето становище относно случая.
Наистина не знам как да постъпя. Моля да ми дадете някакви напътствия.


Отговор от НЗОК   Дата: 02.07.2020 14:35:19

ПРОТОКОЛ ЗА ЛЕЧЕНИЕ І А
от: Д. Т.  
Дата: 02.07.2020 13:30:47

На 21.05.2020г в РЗОК xxx са подадени документи за протокол І а за лечение на вирусен хепатит с препарат - Еpclusa 400/100 mg с МКБ-74,0 - на Н. И. Т. Кога ще мине на комисия и бъде заверен този протокол?По НРД заверката на протокол не е до 30 дни?


Отговор от НЗОК   Дата: 03.07.2020 11:52:32

Работи с НЗОК
от: Д. Ф.  
Дата: 02.07.2020 12:12:16

Когато един лекар работи с НЗОК, това означава ли, че разботи с направление тоест без първоначална такса 30-40лв?


Отговор от НЗОК   Дата: 03.07.2020 13:23:30

Болничен лист и отпускане на лекарства по рецептурна книжка на лице, осигурявано в друга членка на ЕС
от: Г. Х.  
Дата: 02.07.2020 07:09:54

Здравейте!
На 01.06.2020 г. по спешност беше извършена операция на баща ми в Университетска болница "ххх", гр. П. При операцията са му поставени 4-ри байпаса. Той е здравно и социално осигурен в друга държава членка на ЕС (ххх) и притежава Европейска здравно-осигурителна карта. При приемането му в болничното заведение беше представена ЕЗОК и нямаше никакви проблеми. Към момента му е издаден болничен лист от лечебното заведение, който е за 34 дни.
При представяне на издадените му епикризи на личния му лекар, ни беше обяснено, че той няма как да се възползва от изписване на медикаменти за лечение по рецептурна книжка и не може да му бъде преиздаден болничен лист, след изтичане на първичния, тъй като не е здравно-осигурен в България.
Обръщам се към Вас, като възможно най-компетентната институция по нашия казус със следните въпроси:
1. Към каква процедура трябва да преминем за да му бъде преиздаден болничен лист след изтичане на първичния?
2. Кои са необходимите формуляри от работодателя или социално-осигурителната компания, които трябва да Ви представим за да може да се възползва от изписване на медикаменти?


Отговор от НЗОК   Дата: 02.07.2020 12:18:32

Запитване
от: З. А.  
Дата: 01.07.2020 09:30:13

Какво точно се полага на мъж на 35 като част от т.нраееният Годишен профилактичен преглед, полагащ се на всяко здравноосигурено лице веднъж годишно? Съпругът ми е с хипертония и отиде на такъв преглед при личен лекар-измерено му е кръвното и му е дадено направление за изследване на холестерол (лош)....друго не му се полагало!? Съответно си заплатихме за ПКК, пълен холестеролов профил плюс триглицериди и кръвна захар, т.к. той е с наднормено тегло и метаболитен синдром...моля за пълна информация относно полагаемото в термина "годишен профилактичен преглед" по конкретно за изследване на кръв и урина..благодаря


Отговор от НЗОК   Дата: 03.07.2020 12:55:14

здравноосигурителни права
от: Л. М.  
Дата: 01.07.2020 08:59:08

Покриват ли се от здравната каса изследвания на серология - IgG, /IgM към HSV1 и HSV2, както и херпес зостер?


Отговор от НЗОК   Дата: 02.07.2020 07:38:12

ехокардиография
от: Г. Б.  
Дата: 01.07.2020 08:54:59

Здравейте,
Искам да Ви се извиня,че ще Ви питам за втори път по един и същ въпрос. Сега ще Ви обясня конкретно моя случай. На 07 ноември 2019 година бях при кардиолог с направление за преглед и направление за ехокардиография, издадени от личния ми лекар.Тъй като зная, че веднъж годишно имам право на изследване с ехокардиограф плюс преглед, на 23 юни 2020 година, личният лекар ме изпрати при кар -
диолог с две направления, едно за преглед и друго за ехокардиографско изследване в МЦ ххх, град ххх Направлението за ехокардиографско изследване е с кодове МКБ I208 МКБ I119 MKB I48, но от МЦ хххне го признаха, защото не е изминала една пълна. година от последното изследване.Питам ВИ правилно ли е това и ако е, моля ВИ да го изтълкувате.


Отговор от НЗОК   Дата: 01.07.2020 13:22:50