Важно за Притежателите на разрешение за употреба /ПРУ/ и Упълномощените представители на ПРУ

03/11/2022

На 28.09.2022г. на сайта на НЗОК беше публикувана "Покана за предоставяне на предложения за отстъпки за 2023 г. по чл. 21, ал. 1, т. 1, 3 и 4 от Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК".

Съгласно условията на поканата, предложенията с приложените към тях документи се подават в едномесечен срок от публикуване на поканата на интернет страницата на НЗОК, в отдел „Административно обслужване и архив”,  етаж І, стая 109 в Централното управление на НЗОК, на адрес: ул. „Кричим” № 1, кв. „Лозенец“, гр. София, п.к. 1407. Указаният по този начин срок изтече на 29.10.2022 г.

            НЗОК припомня, че подаването на предложения и договарянето на отстъпки за лекарствените продукти, подлежащи на задължително централизирано договаряне, е задължително. Съгласно чл. 45, ал. 26 от Закона за здравното осигуряване, лекарствените продукти по чл. 45, ал. 10 и 21 от ЗЗО, за които не са договорени отстъпки, не се заплащат от НЗОК.  В този смисъл ПРУ, неподали до момента предложения, вероятно нямат интерес продуктите им да бъдат реимбурсирани от НЗОК.

Върни се в началото на страницата
Управление на вашата поверителност

За оптималната работа на интернет страницата, порталът на НЗОК и нашите партньори използваме технологии, за да съхраняваме и/или да имаме достъп до информация за устройството Ви – бисквитки или cookies. Приемайки тези технологии, Вие позволявате на НЗОК и на партньорите ни да обработваме лични данни на този сайт, като поведението Ви или уникални идентификатори за Вашето устройство. Несъгласието или отмяната на съгласие може да се отрази неблагоприятно върху някои характеристики или функции.

Кликнете долу, за да се съгласите с гореспоменатото или да направите конкретен избор, включително да упражните правото си на несъгласие с това компании да обработват лична информация, базирана на легитимен интерес, а не съгласие. Можете да промените избора си по всяко време, като кликнете върху „Настройки“ по-долу.

Използваме данните ви за:

  • Точни данни за географско позициониране и идентификация чрез сканиране на устройства
  • Персонализирани реклами и съдържание, измерване на реклами и съдържание, статистика за аудиторията и разработване на продукти
  • Строго необходими бисквитки
  • Функционални
  • Аналитични
  • Реклама
  • Бисквитки за функции, анализ, рекламни (не-IAB доставчици) и социални медии