phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Декларации ЗПКОНПИ 2022 година

pdf РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА РЗОК - ТЪРГОВИЩЕ - .2022 Г.
Дата: 11.04.2022 (409,29KB)


pdf Елка Христова - несъвместимост
Дата: 11.04.2022 (628,85KB)


pdf Пламена Димитрова - несъвмесримост
Дата: 03.05.2022 (677,17KB)


pdf Анелия Димитрова
Дата: 20.05.2022 (459,59KB)


pdf Мариан Савов
Дата: 20.05.2022 (473,38KB)


pdf Аделина Караияанова
Дата: 20.05.2022 (474,74KB)


pdf Станчо Драганов
Дата: 20.05.2022 (505,47KB)


pdf Цветелина Драганова
Дата: 20.05.2022 (485,57KB)


pdf Наталия Пенева
Дата: 20.05.2022 (554,49KB)


pdf Николай Тасков
Дата: 20.05.2022 (493,71KB)


pdf Татяна Стефанова
Дата: 20.05.2022 (486,21KB)


pdf Цветомира Йосифова
Дата: 20.05.2022 (490,84KB)


pdf Петър Карагяуров
Дата: 20.05.2022 (484,94KB)


pdf Доника Манева
Дата: 20.05.2022 (489,54KB)


pdf Ивайло Илиев
Дата: 20.05.2022 (476,11KB)


pdf Стела Атанасова
Дата: 20.05.2022 (495,48KB)


pdf Теменужка Колева
Дата: 20.05.2022 (485,56KB)


pdf Ивалина Гешева
Дата: 20.05.2022 (492,29KB)


pdf Джейлян Шабанова
Дата: 20.05.2022 (493,96KB)


pdf Биана Маджарова
Дата: 20.05.2022 (486,08KB)