phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Декларации ЗПКОНПИ 2022 година

xlsx Регистър на подадените декларации - 2022 год.
Дата: 31.03.2022 (40,31KB)


docx СПИСЪК на служителите от СЗОК неподали в срок декларация по чл.35, ал. 1 от ЗПКОНПИ
Дата: 11.01.2022 (14,81KB)


pdf Анна Данчева Антонова-декларация за несъвместимост
Дата: 11.04.2022 (631,56KB)


pdf Антонина Асенова Илиева-декларация за несъвместимост
Дата: 28.03.2022 (671,33KB)


pdf Атанас Иванов Туманов-декларация за несъвместимост
Дата: 25.05.2022 (741,12KB)


pdf Валерия Мартинова Маринова-декларация за несъвместимост
Дата: 29.04.2022 (716,86KB)


pdf Ваня Вельова Маринова-декларация за несъвместимост
Дата: 04.05.2022 (720,86KB)


pdf Васко Кръстев Пънев-декларация за несъвместимост
Дата: 11.04.2022 (619,32KB)


pdf Габриела Петрова Кирилова-декларация за несъвместимост
Дата: 24.01.2022 (679,62KB)


pdf Гергана Михайлова Александрова-декларация за несъвместимост
Дата: 23.03.2022 (702,77KB)


pdf Диляна Благова Божинова-декларация за несъвместимост
Дата: 05.04.2022 (528,23KB)


pdf Доротея Росалинова Талалаева-декларация за несъвместимост
Дата: 28.03.2022 (755,04KB)


pdf Елена Веселинова Нишанян-декларация за несъвместимост
Дата: 21.03.2022 (635,51KB)


pdf Елена Костадинова Костова-декларация за несъвместимост
Дата: 11.04.2022 (593,20KB)


pdf Еленица Велинова Трайкова-декларация за несъвместимост
Дата: 05.05.2022 (740,17KB)


pdf Елица Иванова Савова-декларация за несъвместимост
Дата: 11.04.2022 (627,07KB)


pdf Жанета Венциславова Иванова-декларация за несъвместимост
Дата: 05.04.2022 (559,21KB)


pdf Жени Кирилова Попова-декларация за несъвместимост
Дата: 28.03.2022 (648,05KB)


pdf Кристиян Младенов Кирилов-декларация за несъвместимост
Дата: 08.03.2022 (680,42KB)


pdf Кристиян Младенов Кирилов-2-декларация за несъвместимост
Дата: 11.04.2022 (582,04KB)