phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Декларации ЗПКОНПИ 2022 година

pdf Регистър на декларациите по чл.35,ал.1 от ЗПКОНПИ, подадени от служителите на РЗОК-Смолян към 13.05.2022г
Дата: 13.05.2022 (215,32KB)


pdf Венелин Ковачев
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ - част 2
Дата: 13.05.2022 (349,37KB)


pdf Венелин Ковачев-декларация за несъвместимост
Дата: 05.05.2022 (97,82KB)


pdf Пламенка Динолова - при прекратяване
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ - част 2
Дата: 09.03.2022 (356,28KB)


pdf Десислава Ликова
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ - част 2
Дата: 10.02.2022 (334,67KB)


pdf Десислава Ликова-декларация за несъвместимост
Дата: 01.02.2022 (94,38KB)