phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Декларации ЗПКОНПИ 2022 година

pdf Регистър на декларациите по чл.35, ал. 1 от ЗПКОНПИ, подадени от служителите в администрацията на РЗОК-Пловдив, към 30.04.2022 г.
Дата: 03.05.2022 (365,23KB)


pdf Величка Стойчева Мерджанова
Дата: 18.04.2022 (507,76KB)


pdf Величка Стойчева Мерджанова - декларация за несъвместимоост
Дата: 18.04.2022 (577,91KB)


pdf Надежда Райчева Хавальова
Дата: 18.04.2022 (515,13KB)


pdf Надежда Райчева Хавальова - декларация за несъвместимост
Дата: 18.04.2022 (489,36KB)


pdf Катя Тодорова Радева
Дата: 20.04.2022 (502,97KB)


pdf Катя Тодорова Радева - декларация за несъвместомост
Дата: 20.04.2022 (831,96KB)


pdf Крум Нишков Пандов
Дата: 20.04.2022 (511,66KB)


pdf Крум Нишков Пандов - декларация за несъвместимост
Дата: 20.04.2022 (596,61KB)


pdf Лилия Благоева Шкодрова
Дата: 26.04.2022 (505,14KB)


pdf Лилия Благоева Шкодрова - декларация за несъвместимост
Дата: 26.04.2022 (599,01KB)


pdf Елена Константинова Георгиева
Дата: 27.04.2022 (495,78KB)


pdf Елена Константинова Георгиева - декларация за несъвместимост
Дата: 27.04.2022 (557,04KB)