phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Декларации ЗПКОНПИ 2022 година

pdf Кремена Якимова
Декларция по чл. 35 от ЗПКОНПИ - встъпителна
Дата: 06.01.2022 (184,80KB)


xlsx Регистър на подадени декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ 31.12.2021г.
Дата: 06.01.2022 (19,63KB)


pdf Кремена Якимова 2
Декларация по чл.35 от ЗПКОНПИ
Дата: 24.01.2022 (291,32KB)


xlsx Регистър за подадените дакларации по чл.35 от ЗПКОНПИ към 31.01.2022г.
Дата: 04.02.2022 (19,68KB)


xlsx Регистър на подадените декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ към 28.02.2022г.
Дата: 01.03.2022 (19,68KB)


xlsx Регистър на подадените декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ към 31.03.2022г.
Дата: 31.03.2022 (19,69KB)


pdf Нели Борсукова 2
Декларация по чл.35 от ЗПКОНПИ-встъпителна
Дата: 14.04.2022 (549,07KB)


pdf Нели Борсукова 1
Декларация по чл.35 по ЗПКОНПИ-ежегодна
Дата: 14.04.2022 (551,19KB)


pdf Светла Янкова 3
Декларация по чл.35 от ЗПКОНПИ-ежегодна
Дата: 15.04.2022 (505,31KB)


pdf Виолета Бойчева
Декларация по чл.35 от ЗПКОНПИ-ежегодна
Дата: 15.04.2022 (536,93KB)


pdf Емине Николова
Декларация по чл.35 от ЗПКОНПИ-ежегодна
Дата: 15.04.2022 (482,26KB)


pdf Кремена Сотирова 3
Декларация по чл.35 от ЗПКОНПИ-ежегодна
Дата: 15.04.2022 (487,72KB)


pdf Марина Вителова 3
Декларация по чл.35 от ЗПКОНПИ-ежегодна
Дата: 15.04.2022 (481,43KB)


pdf Тодор Желев 3
Декларация по чл.35 от ЗПКОНПИ-ежегодна
Дата: 15.04.2022 (473,30KB)


pdf Светломира Маринова 3
Декларация по чл.35 от ЗПКОНПИ-ежегодна
Дата: 15.04.2022 (456,74KB)


pdf Стефан Сафчев 3
Декларация по чл.35 от ЗПКОНПИ -ежегодна
Дата: 15.04.2022 (435,56KB)


pdf Йорданка Иванова
Декларация по чл.35 от ЗПКОНПИ-ежегодна
Дата: 15.04.2022 (479,61KB)


pdf Лилия Ненова 3
Декларация по чл.35 от ЗПКОНПИ-ежегодна
Дата: 15.04.2022 (539,95KB)


pdf Ажда Хасан
Декларация ежегодна
Дата: 29.04.2022 (609,25KB)


pdf Бранимира Николова
Декларация ежегодна
Дата: 29.04.2022 (643,73KB)