phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Декларации ЗПКОНПИ 2022 година

pdf ЕКАТЕРИНА ДЕЧЕВА МИЛАНОВА-декларация по чл.35, ал.1, т.1
Дата: 25.03.2022 (72,28KB)


pdf МАРИЯ ГРУДОВА ТОДОРОВА-декларация по чл.35, ал.1, т.1
Дата: 25.03.2022 (73,59KB)


pdf МАРИЯ СТОЙНОВА ГЕРОВА-декларация по чл.35, ал.1, т.1
Дата: 25.03.2022 (74,21KB)


pdf МАРИЯ ГРУДОВА ТОДОРОВА-чл. 35, ал. 1, т. 2 - освобождаване
Дата: 01.04.2022 (188,85KB)


pdf МАРИЯ ГРУДОВА ТОДОРОВА - чл. 35, ал. 1, т. 2 - назначаване
Дата: 01.04.2022 (189,44KB)


pdf МАРИЯ СТОЙНОВА ГЕРОВА - чл. 35, ал. 1, т. 2 - освобождаване
Дата: 01.04.2022 (190,26KB)


pdf МАРИЯ СТОЙНОВА ГЕРОВА - чл. 35, ал. 1, т. 2 - назначаване
Дата: 01.04.2022 (191,37KB)


pdf ЕКАТЕРИНА ДЕЧЕВА МИЛАНОВА - чл. 35, ал. 1, т. 2 - назначаване
Дата: 01.04.2022 (190,68KB)


xls РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 КЪМ 31.03.2022
Дата: 01.04.2022 (40,00KB)


pdf ПАОЛИНА ДИМИТРОВА ПАТЕРНО - чл. 35, ал. 1, т.1
Дата: 05.04.2022 (78,54KB)


xls РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 КЪМ 30.04.2022 Г.
Дата: 03.05.2022 (50,00KB)


pdf ВЕСЕЛИН МАРИНОВ ТОПАЛОВ - ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2
Дата: 12.05.2022 (254,17KB)


pdf СИЙКА ДИМИТРОВА КАРАГАНЕВА - ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2
Дата: 12.05.2022 (349,83KB)


pdf ДОБРИНКА АТАНАСОВА КАЛЕВА - ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2
Дата: 12.05.2022 (254,00KB)


pdf ПЕНКА ЙОРДАНОВА КАРАСЛАВОВА-ТРИФОНОВА - ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2
Дата: 12.05.2022 (350,52KB)


pdf МАРГАРИТА АНГЕЛОВА КОСТОВА - ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2
Дата: 12.05.2022 (254,73KB)


pdf ЕВГЕНИЯ АПОСТОЛОВА МАРИНЧЕВА - ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2
Дата: 12.05.2022 (291,30KB)


pdf МАРИЯ ВЕСЕЛИНОВА НЕДЯЛКОВА - ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2
Дата: 12.05.2022 (254,99KB)


pdf НЕДЯЛКА СТАНКОВА ХРИСТОВА - ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2
Дата: 12.05.2022 (255,26KB)


pdf ГЮЛДАНИЕ РЕМЗИЕВА ИЛЯЗОВА - ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2
Дата: 12.05.2022 (256,25KB)