phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Декларации по ЗПКОНПИ на ЦУ на НЗОК - 2022 г.

pdf Публичен регистър на подадените декларации по ЗПКОНПИ в ЦУ на НЗОК към 01.05.2022 г.
Дата: 29.04.2022 (205,67KB)


pdf Публичен регистър на НЕ подадени в срок декларации по ЗПКОНПИ в ЦУ на НЗОК през 2022 г .
Дата: 29.04.2022 (187,97KB)


pdf Анна Абу -Аммо
Дата: 09.05.2022 (519,99KB)


pdf Андрей Попов - декларация за несъвместимост
Дата: 21.03.2022 (1 325,92KB)


pdf Андрей Попов
Дата: 14.04.2022 (1 503,74KB)


pdf Божидара Чуфарличева
Дата: 11.01.2022 (1 505,11KB)


pdf Георги Христов - декларация за несъвместимост
Дата: 16.03.2022 (1 469,36KB)


pdf Георги Христов
Дата: 12.04.2022 (1 469,36KB)


pdf Божидара Чуфарличева - декларация за несъвместимост
Дата: 04.02.2022 (516,76KB)


pdf Гергана Михайлова - декларация за несъвместимост
Дата: 03.02.2022 (515,56KB)


pdf Гергана Михайлова
Дата: 01.03.2022 (1 628,12KB)


pdf Елица Василева
Дата: 28.01.2022 (1 506,80KB)


pdf Елица Василева - декларация за несъвместимост
Дата: 03.02.2022 (521,51KB)


pdf Илиана Козарева - декларация за несъвместимост
Дата: 21.02.2022 (544,69KB)


pdf Илиана Козарева
Дата: 18.03.2022 (1 221,29KB)


pdf Любомира Мавродинова -декларация за несъвместимост
Дата: 04.02.2022 (526,63KB)


pdf Любомира Мавродинова
Дата: 14.01.2022 (1 512,99KB)


pdf Пенка Атанасова-декларация за несъвместимост
Дата: 19.04.2022 (518,84KB)


pdf Пенка Атанасова
Дата: 29.04.2022 (1 559,74KB)


pdf Пламен Керезов - декларация за несъвместимост
Дата: 17.05.2022 (520,69KB)