phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Декларации ЗПКОНПИ 2022 година

pdf РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, АЛ.1 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА РЗОК СТАРА ЗАГОРА КЪМ 17.05.2022
Дата: 17.05.2022 (231,73KB)


pdf Цветелина Стефанова Николова - несъвместимост
Дата: 01.03.2022 (226,25KB)


pdf Теодора Върбанова Дражева-несъвместимост
Дата: 17.03.2022 (220,29KB)


pdf Цветелина Стефанова Николова-при встъпване
Дата: 06.04.2022 (536,57KB)


pdf Теодора Върбанова Дражева-при встъпване
Дата: 06.04.2022 (532,50KB)


pdf Ваня Николова Бонева-несъвместимост
Дата: 11.04.2022 (225,86KB)


pdf Ваня Николова Бонева-при встъпване
Дата: 19.04.2022 (527,83KB)


pdf Петър Стефанов Иванов
Дата: 19.04.2022 (517,91KB)


pdf Стефка Веселинова Димитрова
Дата: 19.04.2022 (537,53KB)


pdf Деян Видев
Дата: 19.04.2022 (506,31KB)


pdf Павлина Иванова Николова
Дата: 19.04.2022 (533,77KB)


pdf Цанка Недялкова Маркова
Дата: 19.04.2022 (545,87KB)


pdf Христо Иванов Пенев
Дата: 19.04.2022 (511,02KB)


pdf Константин Иванов Вълчев
Дата: 19.04.2022 (520,77KB)


pdf Екатерина Николова Атанасова
Дата: 19.04.2022 (520,88KB)


pdf Светла Георгиева Христозова
Дата: 19.04.2022 (532,56KB)


pdf Снежана Желева Димова
Дата: 19.04.2022 (533,22KB)


pdf Нина Тодорова Георгиева
Дата: 19.04.2022 (529,85KB)


pdf Радослава Миленова Гоева
Дата: 19.04.2022 (517,01KB)


pdf Миглена Василева Несторова
Дата: 19.04.2022 (556,65KB)