phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Информация за лекарствени продукти, заплатени от НЗОК по тримесечия 2022 г.

Справки за брой болни и реимбурсна сума до 2021 г.

xls Справка за брутните разходи на НЗОК за 1-во тримесечие на 2022г. за отпуснати/ приложени и отчетени количества лекарствени продукти от всяка основна група, по INN и търговски наименования.
Дата: 30.06.2022 (522,00KB)


xls Справка за брутните разходи на НЗОК за четвърто тримесечие на 2021г. за отпуснати/ приложени и отчетени количества лекарствени продукти от всяка основна група, по INN и търговски наименования
Дата: 25.02.2022 (508,50KB)


xls Справка за брутните разходи на НЗОК за трето тримесечие на 2021г. за отпуснати/ приложени и отчетени количества лекарствени продукти от всяка основна група, по INN и търговски наименования
Дата: 17.11.2021 (498,00KB)


xls Справка за брутните разходи на НЗОК за второ тримесечие на 2021г. за отпуснати/ приложени и отчетени количества лекарствени продукти от всяка основна група, по INN и търговски наименования.
Дата: 19.08.2021 (492,00KB)


xls Справка за брутните разходи на НЗОК за първо тримесечие на 2021г. за отпуснати/ приложени и отчетени количества лекарствени продукти от всяка основна група, по INN и търговски наименования.
Дата: 21.06.2021 (499,50KB)


xls Справка за брутните разходи на НЗОК за четвърто тримесечие на 2020г. за отпуснати/ приложени и отчетени количеСправка за брутните разходи на НЗОК за четвърто тримесечие на 2020г. за отпуснати/ приложени и отчетени количества лекарствени продукти от всяка основна група, по INN и търговски наименованияства лекарствени продукти от всяка основна група, по INN и търговски наименования
Дата: 19.03.2021 (651,50KB)


xls Справка за брутните разходи на НЗОК за третото тримесечие на 2020г. за отпуснати/ приложени и отчетени количества лекарствени продукти от всяка основна група, по INN и търговски наименования
Дата: 10.11.2020 (499,00KB)


xls Справка за брутните разходи на НЗОК за второто тримесечие на 2020г. за отпуснати/ приложени и отчетени количества лекарствени продукти от всяка основна група, по INN и търговски наименования
Дата: 17.08.2020 (498,50KB)


xls Справка за брутните разходи на НЗОК за първото тримесечие на 2020г. за отпуснати/ приложени и отчетени количества лекарствени продукти от всяка основна група, по INN и търговски наименования
Дата: 29.06.2020 (664,50KB)


xls Справка за брутните разходи на НЗОК за четвърто тримесечие на 2019г. на лекарствени продукти от всяка основна група, по INN, търговски наименования, опаковки и реимбурсна сума
Дата: 26.02.2020 (474,00KB)


xls Справка за брутните разходи на НЗОК за трето тримесечие на 2019г. на лекарствени продукти от всяка основна група, по INN, търговски наименования, опаковки и реимбурсна сума
Дата: 31.10.2019 (475,50KB)


xls Справка за брутните разходи на НЗОК за второ тримесечие на 2019г. на лекарствени продукти от всяка основна група, по INN, търговски наименования, опаковки и реимбурсна сума
Дата: 17.09.2019 (489,50KB)


docx Превишение на разходите на НЗОК по основни групи за първо тримесечие на 2019г.
Дата: 22.07.2019 (257,42KB)


xlsx Справка за брутните разходи на НЗОК за първо тримесечие на 2019г. на лекарствени продукти от всяка основна група, по INN, търговски наименования, опаковки и реимбурсна сума
Дата: 07.06.2019 (264,64KB)


xls Справка за брутни разходи по тримесечия за 2018г
Дата: 11.04.2019 (1 569,00KB)


xlsx Справка за нетни разходи по тримесечия за 2018г
Дата: 11.04.2019 (9,84KB)


xls Справка за разхода по международни непатентни наименования и химико-терапевтична подгрупа, за лекарствени продукти включени в Приложение №1 на ПЛС за месец Март 2019г.
Дата: 04.06.2019 (267,50KB)


xls Справка за разхода по международни непатентни наименования и химико-терапевтична подгрупа, за лекарствени продукти включени в Приложение №1 на ПЛС за месец Февруари 2019г.
Дата: 04.06.2019 (106,00KB)


xls Справка за разход по международни непатентни наименования и химико терапевтична подгрупа за лекарствени продукти, включени в Приложение № 1 на ПЛС за месец Януари 2019г
Дата: 05.04.2019 (99,00KB)


xls Справка за разход по международно непатентно наименование и химико терапевтична подгрупа за лекарствени продукти, включени в Приложение № 1 на ПЛС, за месец Декември 2018г
Дата: 05.04.2019 (106,50KB)