phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Справки за брой болни и реимбурсна сума