phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Търговци на дребно с лекарства - аптеки 2022 г.

Търговци на дребно с лекарства - аптеки до 2021 г.

doc Съобщение до търговците на дребно за отстъпки в полза на пациента за Ro-actemra
Дата: 01.07.2019 (124,00KB)


docx Съобщение до търговците на дребно за отстъпки в полза на пациента за HUMIRA
Дата: 12.04.2019 (21,38KB)


zip Договаряне аптеки - 2019г.
Дата: 09.04.2019 (1 007,02KB)


doc Инструкция за осъществяване на контрол по чл.72, ал. 10 от ЗЗО
Дата: 13.07.2018 (1 109,00KB)


rtf Допълнително споразумение към Договор за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК
Дата: 22.06.2018 (149,76KB)


doc Образец за 2018г. на типов договор за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК
Дата: 12.06.2018 (210,50KB)


doc Указание по прилагане и тълкувание на договор за отпускане на лекарствени продукти, мед. изделия и диетични храни за специални цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК
Дата: 20.04.2018 (184,00KB)


doc Образец за 2017г. на типов договор за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК
Дата: 31.03.2017 (199,50KB)


doc Образец на типово споразумение към типов договор за 2017г. за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК
Дата: 31.03.2017 (94,50KB)


doc Условия и ред за изменение и допълнение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК
Дата: 23.02.2017 (117,50KB)


docx МОТИВИ към Условия и ред за изменение и допълнение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл.262, ал.6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК
Дата: 21.02.2017 (25,86KB)


docx Инструкции за осъществяване на контрол по чл.72, ал.10 от ЗЗО
Дата: 19.09.2016 (8 296,61KB)


doc Условия и ред за изменение и допълнение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК
Дата: 30.05.2016 (33,00KB)


doc Указания по прилагане и тълкувание на договор за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК
Дата: 31.05.2016 (172,50KB)


rar Договаряне аптеки - 2016г.
Дата: 24.03.2016 (242,40KB)


doc Указание на НЗОК, БЛС и БФС относно стартиране на електронни услуги на портала на НЗОК
Дата: 29.05.2015 (43,00KB)